- Telemark har satset riktig og tidlig

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 31.05.2013 / Oppdatert: 05.06.2013
Bilde av førstesiden til Folkehelsemeldingen
Den nye folkehelsemeldingen
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne
Portrett av Jonas Gahr Støre

Stortingsmeldingen om tverrfaglig folkehelsearbeid har fått navnet «God helse – felles ansvar».

- Det er bedre å bygge frisk barn enn å behandle syke voksne, sier helse – og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Særlig viktig er det å beskytte barn og unge, gi dem like muligheter og gode oppvekstsvilkår.

«Telemarksmodellen» av Helsefremmende barnehager og skoler er løftet fram som et godt eksempel i meldingen.

Styrke forebyggende arbeid

Fylkeskommunens politikere har slik sett vært tidlig ute med å prioritere folkehelsearbeid. Siden 2006 har det vært en stilling øremerket barn og unge.

- Telemark fylkeskommunes folkehelseprogram har vært tidlig ute med riktige satsinger, sier Anne Karin Andersen, leder for folkehelseprogrammet i Telemark.

Flere av tiltaksområdene i Stortingsmeldingen er de samme som Telemark over år systematisk har bygd opp, forteller hun:

  • Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Heve kompetansen på ernæring i barnehager og skoler
  • Kampanje om fysisk aktivitet
  • Styrke frivillig sektor som folkehelseressurs

I «Telemarksmodellen» legges det opp til et bredt samarbeid med frivillig sektor, blant annet Telemarks idrettskrets med «Aktiv skole 365», Telemark turistforening, «Alle barn sykler» og Røde Kors.

Fiskesprell

Telemark har også vært i forkant nasjonalt når det gjelder ernæringsarbeid i barnehager og skoler. Særlig har Telemark fylkeskommune profilert seg på prosjektet Fiskesprell i barnehager og SFO, samt Kantinesprell i videregående skole.

Hele tre ganger har Telemark vært nasjonal pilot for Fiskesprell.

Les mer: Nye fiskesprell fra Telemark

«Den gode skolehelsetjenesten»

- Når det gjelder styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten har vi allerede en stor satsing her, «Den gode skolehelsetjenesten».

Prosjektet har som mål å styrke det forebyggende arbeidet i kommunene, forklarer Andersen.