Studiespesialisering er årets vinner

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.03.2013 / Oppdatert: 09.03.2017
Elever og lærere i klasserom på Porsgrunn videregående skole.
Til sammen har 7688 søkt videregående opplæring i 2013: 6 874 i skole og 814 i bedrift.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

- Studiespesialisering har økt fra 26 til 28 prosent, forteller Helga Haave, leder for skoletilbudsteamet.

Det har blant annet vært en kraftig økning til forskerlinja ved Skien videregående skole.

- Her har søkertallet økt fra 14 til 38 elever, forteller Haave.

Forskerlinja startet opp høsten 2012.

- Det ser ut som flere elever har oppdaget forskerlinja og tenker i retning realfag, sier Haave.

Også studietilbudet pre-IB ved Porsgrunn videregående skole har hatt en solid økning i søkertall, fra 22 til 41 elever.

7688 søkere

Til sammen 7688 søkte videregående opplæring: 6 874 i skole og 814 i bedrift.

Søkerne har ungdomsrett, voksenrett, fullføringsrett og ikke rett til videregående opplæring. 176 søkere kommer fra andre fylker.

2693 har søkt Vg1, 29 færre enn i 2011.

Fremdeles er fordelingen mellom studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram 40-60.

50/50

Helse og oppvekstfag ligger stabilt på en søkerandel på 15 prosent, lik som 2011 og 2012.

Her har fordelingen mellom søkere til helsearbeiderfag (103) og barne- og ungdomsarbeider (104) utjevnet seg. I 2012 var søkertallet 115 og 139.

29 prosent av disse søkerne har den 3-årige modellen (Notodden og Skogmo) som første ønske.

- En utjevning ser vi også innen den treårige modellen. Flere har helsearbeiderfag på søknaden, antakelig får de for høyere utdanning innen sykepleien, sier Helga Haave.

Den 3-årige modellen er en studieforberedende retning, men elevene vil være kvalifisert til å søke seg ut i lære etter to år i skole.

Medier og kommunikasjon og Bygg og anleggsteknikk har begge hatt en nedgang i søkertallet på én prosent.

Andel søkere til teknikk og industriell produksjon (TIP) holder seg på samme nivå, forteller Haave.

-14 prosent har søkt TIP. Dette vil nok føre til at det blir vanskelig å komme inn, studieprogrammet er stort sett oversøkt ved alle skolene som har tilbudet. På grunn av antall læreplasser i fylket har vi ingen planer om  å øke kapasiteten, sier hun.

Flere velger data og elektronikk

Når det gjelder Vg2 har det vært lav søking til blomsterdekoratør (2 søkere, 6 i 2012), skogbruk (4 søkere, 9 i 2012) og reiseliv (8 søkere, 18 i 2012).

Det har vært vesentlige endringer for data og elektronikk – her har 18 elever søkt, sammenlignet med 10 i fjor.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse har per i dag 425 søkere. I fjor var tallet 433.

Kan ombestemme seg

Helga Haave fra skoletilbudsteamet understreker at tallene er foreløpige.

Fram til 15. april har man mulighet til å endre søknaden sin om de skulle ombestemme seg.

I mai skal hovedutvalg for kompetanse justere skoletilbudet. Førsteinntaket skjer i mai, og det er også inntak i juli og august.