- Stort for Telemark!

Av: Tania Ripoll / Publisert: 12.03.2013 / Oppdatert: 12.03.2013
Fylkesordfører Riis-Johansen feirer InterCity lekkasje med kakefest
Feiret jernbanenyhet med kake
Foto: Hege Schøth Øverås
Åpne

I dag kom lekkasjen fra Nasjonal Transportplan som Telemark har ventet  i spenning på.  Regjeringen satser på full utbygging av InterCity-trianglet mellom Skien, Lillehammer og Halden.

For Telemarks befolkning vil det bety en reisetid til Oslo på under to timer, mot de nær tre timene det tar i dag.

- Dette er fantastiske nyheter! Dobbeltspor til Skien vil knytte oss nærmere til hele Østlandsområdet, og dette betyr mye for utviklingen av bo- og arbeidsmarkedet i Telemark, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.  

Stor spenning

Planene for InterCity-utbyggingen er del av Nasjonal Transportplan, som legges frem rett etter påske.

Det har vært knyttet stor spenning til hvor sterkt regjeringen ville satse på InterCity, og ryktene tydet lenge på at man ikke kom til å bygge utover et såkalt indre triangel, det vil si til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad.

Tirsdag ble det klart at regjeringen bygger ut indre triangel først, med planlagt ferdigstilling innen 2024, mens ytre triangel skal stå ferdig innen 2030.

Ønsket raskere utbygging

Full utbygging av InterCity-trianglet har hatt høy prioritet i Telemark fylkeskommune, med raskere fremdrift enn det regjeringen nå legger opp til. Telemark fylkesting ønsket full utbygging inne 2025, og Østlandssamarbeidet, som Telemark fylkeskommune er en del av, har ønsket ferdigstilling til 2023.

Dette til tross var det en svært lykkelig fylkesordfører som feiret nyheten med kake:

- Dette er en av de helt store dagene i vår nyere historie, sa Riis-Johansen.