Selvregulerende ventil øker utvinningsgraden i oljefelt

Av: Ole Bjørn Ulsnæs / Publisert: 19.04.2013 / Oppdatert: 19.04.2013
Fra venstre: Vidar Mathiesen, Haavard Aakre og Bjørnar Werswick i InflowControl AS
De tre gründerne Vidar Mathiesen, Haavard Aakre og Bjørnar Werswick i InflowControl AS.
Foto: Ole Bjørn Ulsnæs
Åpne

Sluttestingen av oppfinnelsen blir delvis finansiert av midler fra tre ulike forskningsprogram.

Ventilen vil kunne øke utvinningsgraden i oljefeltene med 20 til 30 prosent. Normal utvinningsgrad er 50 prosent. Halvparten av oljen blir liggende igjen i reservoaret. En økning av utvinningsgraden representerer enorme verdier for oljeselskapene og den norske stat.

Prinsippene bak den selvregulerende ventilen er enkle, men løsningen er komplisert. Ventilen skal stå nede i oljebrønnene, og den stopper gass og vann, som er tyntflytende. Oljen slippes inn i oljerøret og opp til plattformen.
Ventilen er nå inne i kvalitetssikringsfasen. Det er produsert en prototyp som skal gjennom en rekke tester for å vise at den fungerer som den skal og tåler de ekstreme forholdene nede i oljebrønnene. Det må dokumenteres før ventilen skal ned til den første pilottesten i en oljebrønn.

Teknologien

Først bores oljebrønnene. De kan være flere kilometer lange og går i de oljeførende lagene i havbunnen. Etter at boringen er avsluttet, føres et rør ned i brønnen. I røret er det huller som slipper oljen gjennom, forklarer Mathiesen, som er daglig leder for InflowControl AS.

Han forteller at problemet er at gass og vann også kommer inn i røret og blir med opp til prosessanlegget.

- Vår ventil settes i hullene i rørene som samler opp oljen, og sørger for at vannet og gassen blir liggende igjen nede i feltet.

I dag står det store separasjonsanlegg på plattformene. Her skilles oljen fra vann, gass, sand og annet som blir med opp fra dypet. Ventilen som InflowControl AS har til uttesting, sørger for både enklere produksjon og at oljeselskapene får mer olje ut av brønnene. Utvinningsgraden kan økes med 20 til 30 prosent.

Den mekaniske ventilen er selvregulerende. Det betyr at den føler hva som er på vei inn i røret, og stenger for vann og gass. Når ventilen føler at det kommer tyktflytende olje, åpner den igjen, forklarer Aakre. Ventilen sørger for at en får ut all oljen langs rørbanen fordi uønskede fluider blir liggende igjen. Hovedpoenget er at en får opp mer olje, men ventilen sørger også for at det blir enklere å handtere oljen en får opp.

Støtte fra flere

InflowControl AS har fått støtte fra flere forskningsprogrammer til utvikling og kvalitetssikring av produktet. 

- Vi har fått seks millioner kroner over tre år fra PETROMAKS. Det er Forskningsrådets program innen petroleumsforskning, forklarer Haavard Aakre.

Sammen med Tel-Tek og Norner har selskapet fått fire millioner kroner over to år fra Oslofjordfondet, som er et regionalt forskningsfond. Fylkeskommunene Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold eier Oslofjordfondet.

- VRI-Telemark hjalp oss med denne søknaden, og midlene skal brukes til nøyaktige studier av enkeltkomponenter i ventilene, sier Aakre.

Leder VRI

Det er Telemark fylkeskommune som leder det tiårige forskningsprogrammet VRI (Virkemiddel for Regional FoU og Innovasjon), hvor 13 forskere fra Tel-Tek, Norner, Telemarkforsking, Arbeidsforskningsinstituttet og Høgskolen i Telemark deltar.

Via VRI får bedrifter forskningsbistand som hjelper dem til bl.a. strategisk utvikling av eget firma og til å søke om økonomisk støtte.

Leder for hovedutvalg for næringsutvikling, Lise Wiik, er leder for Partnerskapet i VRI Telemark. Utviklingsleder Jon Skriubakken er prosjektansvarlig, og Karl Johan Heide fra Telemark fylkeskommune er prosjektleder.

EU-prosjekt

Gründerselskapet er også koordinator og styrer et EU-prosjekt selskapet har søkt sammen med fem andre europeiske bedrifter og universitet. 
Prosjektet er finansiert med ti millioner kroner over to år, og tilsagnet viser at Europa etterspør den typen teknologi InflowControl AS utvikler. Denne søknaden ble også skrevet i tett samarbeid med VRI-Telemark.

Alle de tre forskningsprogrammene vi har søkt, er vurdert av kvalifiserte personer. Vi er veldig fornøyde med at prosjektet vårt har fått høy score for innovasjonsgrad, sier Aakre. Det er en styrke for oss og en hjelp videre at det er flere enn oss som ser potensialet i løsningen vi jobber med.

- Hadde det vært mulig for dere å utvikle denne ventilen uten støtte fra forskningsprogrammene?

- Det er vanskelig å si, svarer Aakre. Støtten hjelper veldig, men vi hadde nok ikke gitt opp selv om vi ikke hadde fått slik finansiering. Midlene gjør at det går fortere å få produktet ut på markedet. Det er viktig fordi alle de store oljeserviceselskapene forsøker å utvikle tilsvarende teknologi. Men vi er først i verden med dette produktet, så vi har et forsprang på konkurrentene.

Fra Statoil

De tre gründerne har bakgrunn fra jobber i Statoil, der de bl.a. jobbet med utvikling av en enklere ventil for samme formål.

I 2011 etablerte kollegene InflowControl AS og startet arbeidet med utviklingen av ventilen som nå testes ut.

- Vi mente at vi kunne så mye om denne typen teknologi, at vi kunne klare oss på egenhånd, forteller Bjørnar Werswick. Vi hadde nødvendig kunnskap, kompetanse og erfaring. For å finansiere utviklingen av den nye ventilen har vi solgt konsulenttimer. Etableringen av InflowControl AS fikk støtte fra Vekst i Grenland og Innovasjon Norge.

Framtida ligger i innovasjon, konkluderer Mathiesen.

- Vi må satse på teknologi og kompetanse. Gründere er eksperter på sin teknologi, ikke på virkemiddelapparatet. Derfor er det viktig for et selskap som vårt - som har en god idé - å få hjelp til å utarbeide gode søknader slik at vi kan få støtte fra ulike forskningsprogram.