Sammen om Kina og USA-satsing

/ Publisert: 24.10.2013 / Oppdatert: 24.10.2013
Rektor ved HiT, Kristian Bogen og rektor ved PVS, Laila Lerum
Rektorene Kristian Bogen ved Høgskolen i Telemark og Laila Lerum ved Porsgrunn vderegående skole undertegner avtalen om satsing på Kina og USA.
Foto: Høgskolen i Telemark
Åpne

Høgskolen i Telemark har mange utenlandske studenter, men sliter med å få egne studenter til å ta studieopphold i utlandet. For Porsgrunn videregående skole er situasjonen motsatt - langt færre elever inn enn egne elever ut.

Nå inngår de to samarbeid for å bruke hverandre i sin internasjonaliseringssatsing.

- Mer forberedt og motivert

- Ved at Porsgrunn videregående skole får flere av sine elever til å ta utenlandsopphold, vil disse elevene også være langt mer forberedt og motivert for utenlandsopphold når - og om - de blir studenter hos oss, sa HiT-rektor Kristian Bogen da han sammen med PVS-rektor Laila Lerum onsdag undertegnet en felles avtale om internasjonalt utdanningssamarbeid.

- Vi kan høste av hverandres erfaringer og innsikter og finne gode løsninger på våre internasjonale satsinger, poengterer begge rektorene.
Hubei og Midtvesten

Samarbeidet som nå er formalisert gjennom avtalen, konsentrerer seg hovedsakelig til Hubei-provinsen i Kina og Midtvesten i USA.

Hubei-samarbeid

HiT har siden 2004 hatt samarbeid med Hubei, og høgskolen har til enhver tid mellom 20 og 25 studenter fra Kina, hovedsaklig på masterstudiene i teknologi. På disse HiT-studiene foregår all undervisning på engelsk.

I fjor hadde høgskolen fire av sine studenter på studieopphold i Kina i tillegg til fem på sommerkurs i år.

HiT sender også barnehagelærerstudenter på praksisopphold i Hubei-provinsen.

Internasjonal linje siden 2010

Opprettelsen i 2010 av Internastonal Baccalaureate-linjen ved PVS har gitt ekstra fart på skolens internasjonale satsing - blant annet gjennom et omfattende elevutvekslingsprogram. Overfor Kina skjer dette gjennom en partnerskapsavtale med en videregående skole med 3000 elever i hovedstaden Wuhan i Hubei-provinsen.

Det er også fra universiteter i Wuhan HiT henter de fleste av sine kinesiske studenter. I USA har Telemark fylkeskommune et mangeårig samarbeid med byen Minot, og HiT har i mange år vært inkludert i dette samarbeidet i tillegg til høgskolens andre samarbeidspartnere i Midtvesten.

Etter den nye nyunderskrevne avtalen med HiT satser nå også Porsgrunn videregående skole på Minot, særlig med utvekslingsprogrammer for IB-linjen og idrettslinjen.