Rojal ros til Porsgrunn videregående skole

Av: Tania Ripoll / Publisert: 28.11.2013 / Oppdatert: 28.11.2013
Dronning Sonja møtes av fylkesordfører Terje Riis-Johansen og rektor Laila Lerum på Porsgrunn videregående skole
Foto: Hege Schjøth Øverås
Åpne

I lobbyen på Porsgrunn videregående skole var elever, ansatte, ordførere og andre prominenser striglet og stramt oppmarsjert da Dronning Sonja ankom for å gi skolen sin egen høythengende utmerkelse, Dronning Sonjas skolepris.

Likeverd og inkludering

Prisen gis til den skolen i landet «som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fremragende måte».

Det er landets fylkesmenn som nominerer til prisen, og blant 14 nominerte skoler var en enstemmig jury klar på at Porsgrunn videregående skole utmerket seg.

Høy stemning

Det tok imidlertid ikke lang tid før stemingen traff taket i den fullstappede lobbyen. For verken dronning, utdanningsminister, fylkesordfører, fylkesmann, Porsgrunnsordfører, politimester, fylkesrådmann eller andre klarte å stå i mot skolens egen Gunnar Aasbø. I vant trappeshow-stil tro han til med «We are family», med en for anledningen spesialskrevet tekst, rettet mot så vel dronning som Torbjørn Røe Isaksen.

Sterk ros av skolen

Etter en glitrende forestilling med skolens egne elever presenterte juryens formann, professor dr. philos Edvard Befring, juryens begrunnelse for å gi prisen til Porsgrunn videregående skole.

-Prisen skal gå til en kvalitetsskole. Porsgrunn videregående sier de er en kjempende skole, som ikke skal gi opp en eneste ungt menneske. Dette har gjort inntrykk på juryen, sa juryformannen.

-På Porsgrunn videregående skole får alle ungdommer slike læringsvilkår at de har relle sjanser til å få en god framtid, sa Befring.

-Det er et særlig trekk ved skolen at hver enkelt elev skal få erfare å bli satset på, sa han.

Djerv og klok ledelse

Skolens rektor Laila Lerum strålte under seremonien, ikke minst da juryformannen også poengterte at skolen hadde en djerv og klok ledelse, gode lærere og aktive og ansvarstagende elever.

Misunnelsesverdig

Dronning Sonja valgte å tale rett til elevene:

- Det jeg synes er veldig flott er at det stilles forventninger og krav til dere, og at dere må jobbe. For en kommer ingen vei dersom en ikke jobber, sa hun.

-  I tillegg til dette får dere også muligheten til å finne ut hvilke talent dere har her verden. At det er mange talenter her, det hører vi. Dere er egentlig ganske misunnelsesverdige, sa dronningen, som også var klar på at skoletiden ikke bare var rosenrød:

- Denne tiden dere går på skolen kan synes forferdelig, men dere kommer til å se tilbake på mange veldig gode minner, sa hun med et smil.

Debut i trappeshow

Også utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen, som selv er tidligere elev på skolen, var opptatt av minner.

- Jeg husker min politiske debut var her, i debatt i skolens trappeshow. Ta vare på minnene, sa han.

Første skole i Telemark

Både juryformannen og rektor trakk frem tett samarbeid med et aktivt elevråd som utslagsgivende for suksessen:

-Dette er en mønsterskole med hensyn til elevmedvirkning, sa juryens formann Edvard Befring.

-Den gjeveste av alle skolepriser

- Dette er en vakker dag. Vi er stolte og glade over å motta denne prisen, den gjeveste av alle skolepriser, sa rektor ved Porsgrunn videregående skole, Laila Lerum, og poengterte at prisen forplikter.

- Vårt utviklingsarbeid kan sammenlignes med å klatre et fjell. Akkurat i dag har vi nådd toppen, og kjenner på gleden og nyter den gode utsikten, sa rektor.

Stor skole

Porsgrunn videregående skole holder hus på Kjølnes i Porsgrunn og har 1150 elever fordelt på 9 linjer. Den har også mottatt Dysleksiprisen i 2009.

Dronning Sonjas skolepris er på 150 000 kroner og et tresnitt av kunstneren Eli Hovdenak. Bildet heter "Inn i varmen" og er utviklet spesielt for prisen.

Elverådsleder hilser