Porsgrunn vgs vinner av gjev skolepris

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 01.10.2013 / Oppdatert: 07.10.2013
Gunnar Aasbø og elever på første skoledag 2012
Lærer Gunnar Aasbø og elever på første skoledag i 2012.
Foto: Hans Ole Dyrseth
Åpne

Prisen deles ut til skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det er fylkesmennene som nominerer kandidater til Dronning Sonjas skolepris. I år kom det inn 14 nominasjoner.

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal kom med den hyggelige nyheten da hovedutvalg for kompetanse møttes 1. oktober.

- Dette er den første skolen fra Telemark som vinner pris, fortalte Galdal.

Fylkesmannen i Telemark begrunnet nominasjonen med skolens systematiske og kunnskapsbaserte arbeid innen skoleledelse, klasseledelse og elevmedvirkning de siste fem årene med hensikt å øke elevenes kunnskapsnivå, likeverd og inkludering i nominasjonen.

Enstemmig jury

Det var en enstemmig jury som kom fram til vinneren.

«Sammen om mestring, mangfold og miljø» oppsummerer Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform. Skolen baserer seg på en pedagogikk hvor læring er en aktiv prosess som krever arbeid og innsats hos den enkelte. Elevenes faglige og sosiale kompetanse stimuleres gjennom tydelige forventninger. Skolen legger vekt på både ferdigheter, kunnskaper, psykososiale egenskaper, holdningslæring og karakterdannelse hos elevene, skriver juryen i sin begrunnelse.

Skolen har også utformet en handlingsplan for å sikre et godt skolemiljø. Målet er at alle elever og ansatte skal oppleve et trygt og godt skolemiljø der ingen utsettes for krenkende ord eller handlinger, i et miljø som er fritt for mobbing, vold og rasisme.

Les juryens begrunnelse

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal overrakte blomster til rektor Laila Lerum.

Rektor ved Porsgrunn vgs Laila Lerum og fylkesopplæringssjef Helge Galdal 


Foto: Hans Ole Dyrseth
Åpne

Får Dronningbesøk

Prisen ble første gang delt ut i 2006. Dronning Sonjas skolepris består av et diplom, en pengepremie på 150.000 kroner og et tresnitt av kunstneren Eli Hovdenak.

Dronning Sonja deler ut prisen på vinnerskolen 28. november.

Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer prisen.