Ønsker mer samarbeid mellom Telemark og Agder

/ Publisert: 25.01.2013 / Oppdatert: 25.01.2013
Tre fylkesordførere samlet: Bjørgulv Sverdrup Lund (Aust-Agder), Terje Damman (Vest-Agder) og Terje Riis-Johansen (Telemark)
Fylkesordførere fra Agder-fylkene og Telemark
Foto: Jan H. Torkelsen
Åpne

Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, betegnet møtet i Kristiansand 24. januar som historisk.

Han takket fylkesordfører Terje Riis-Johansen fra Telemark som tok initiativ til møtet. Samtidig uttrykte han håp om at møtet, som fant sted i Kristiansand, ville bli begynnelsen på noe som vil vedvare i årene fremover.

- Vi tre fylkeskommuner har mye felles og mange tema å gripe fatt i, sa Damman.

- Innholdsrikt og konstruktivt

Riis-Johansen så også for seg mer samarbeid mellom Agder-fylkene og Telemark i årene som kommer.

- Agder-fylkene og Telemark har mer å samarbeide om i fremtiden. Det er viktig å se på de områdene hvor mer samarbeid er mest naturlig. Vi forsvinner litt i den nasjonale sammenhengen fordi vi ikke er blant de største fylkene. Det er like aktuelt for Telemark å se sørover enn østover, sa han.

Etter møtet karakteriserte Riis-Johansen det som innholdsrikt og konstruktivt. Han understreket betydningen av viktigheten av slike møter ved å inviterer fylkesutvalgene fra Vest- og Aust-Agder til Telemark til kommende vinter.

Også fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund fra Aust-Agder istemte omkring nytteverdien og mulighetene som mer kontakt og dialog mellom de tre fylkeskommunene åpner for.

- Dette har vært både interessant og relevant. Det har vært knallgode foredragsholdere som har belyst flere tema som er viktige for innbyggerne og som gir oss politikere et enda bedre grunnlag for politisk arbeid, fastslo Sverdrup Lund.