Ny videregående skole på Klosterøya

/ Publisert: 30.09.2013 / Oppdatert: 18.10.2016
Klosterøya i Skien
Klosterøya i Skien.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

I fylkestinget i juni ble det vedtatt at fylkeskommunen skal vurdere å bygge Nye Skien videregående på Klosterøya.

Det ble også bestemt at fylkesrådmannen skulle se på fordelingen av utdanningstilbudet mellom de tre videregående skolene Skien, Hjalmar Johansen og Skogmo, for å sikre optimal utnyttelse av anleggene.

Solid faglig begrunnet

- Dette har vært en faglig god prosess, sier fylkesrådmann Evensen, og vi har funnet en solid faglig løsning. En løsning som også kommer til å bli krevende økonomisk.
Den siste tiden har det vært befaringer på Skien, Skogmo og Hjalmar Johansen videregående skoler, møter med rektorer og Skien kommune, forteller fylkesrådmannen, i tillegg til møter med Bratsberggruppen om tomten på Klosterøya.

16 prosent færre elever

På grunn av lavere fødselstall synker elevtallet i videregående skoler i Telemark med rundt 1100 elever, det vil si rundt 16 prosent innen 2020. En arbeidsgruppe nedsatt av fylkesrådmannen utredet konsekvensene av endringene i elevtallet, og etter en høringsperiode foreslo rådmannen blant annet å legge ned eller slå sammen skoler.

I juni vedtok fylkestinget derimot 15 punkter der et av punktene var at Fylkestinget ba om en spesiell utredning om situasjonen i Skien der nye Skien videregående skole skulle bygges på Klosterøya, Samtidig ba Fylkestinget om en fordeling av utdanningstilbud mellom de tre skolene i Skien.

Faglig-pedagogiske vurderinger veier tungt

Beregnet kostnad for de tre skolene i Skien er 713 mill. kroner, og er i tråd med Fylkestingets ramme. Fylkesrådmannen har vurdert både billigere og dyrere modeller.

- Miksen av faglig beslekta utdanningsprogram i geografisk nærhet sammen med en faglig-pedagogisk vurdering har vært avgjørende, sier fylkesrådmannen Evy-Anni Evensen.

Skien får dermed en sentrumsnær og faglig robust skole. Her gis fagmiljøene muligheter til utvikling og samarbeid. Tilrådinga sier også at utdanningsprogrammene blir fordelt på tre skoler. TP blir flytta fra Hjalmar Johansen til Skogmo videregående skoler. OiMG-tilbudet blir samla på Hjalmar Johansen. Påbyggingskursene til generell studiekompetanse blir samla på Hjalmar Johansen.

Nå skal saken behandles i ulike utvalg, og Telemark fylkesting i oktober.