Ny hovedsponsor for Telemarks historie

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 18.09.2013 / Oppdatert: 18.09.2013
På bildet: fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit, styreleder i Telemarks Historie Lars Bjaadal, adm. Banksjef Per Halvorsen, Finn Erik Karlsen fra Sparebank Stiftelsen Telemark-Grenland og Hans Storli SpareBankstiftelsen Telemark-Holla Lunde.
Sparebank1 Telemark ved adm. banksjef Per Halvorsen overrakk den symbolske sjekken til Telemarks Histories Lars Bjaadal og fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Vi er genuint opptatt av verdiskaping for og i Telemark. Et historieverk for Telemark er noe vi trenger. Det er veldig moro å bidra til at dette blir en realitet, sier administrerende bankdirektør Per Halvorsen.

Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit er glad for millionbidraget som blant annet sikrer at at alle folkebibliotek, grunnskoler og videregående skoler gratis får ett samlet bokverk ved siden av at Sparebank1 nok en gang dokumenterer sitt regionale ansvar og samfunnsoppdrag i Telemark.

- Vi er kjempeglade for bidraget fra Sparebank1 Telemark, sier han.

1200 sider

Bokverket utgis i tre illustrerte bind.  Prosjektet koster rundt 12,3 millioner kroner.

Målgruppen for bøkene er telemarkingen.

- Verket er bygd opp av 26 artikler fordelt på 1200 sider, forteller styreleder i Telemarks Historie og fylkeskommunens representant, Lars Bjaadal.

HiT-samarbeid

Høgskolen i Telemark og Telemark fylkeskommune samarbeider om planlegging, gjennomføring og utgivelse av bokverket Telemarks Historie. Ønsket om å realisere Telemarks Historie kom fra Telemark Historielag.

Samarbeidet er forankret i partnerskapsavtalen mellom Høgskolen i Telemark og Telemark fylkeskommune.

De tre største bidragsyterne er Telemark Utviklingsfond med 5 millioner, Telemark Interkommunale Næringsfond med 2,5 millioner og Høgskolen i Telemark med om lag 1,1 millioner kroner. Nå bidrar også Sparebank1 Telemark med 1 million kroner. Denne summen er fordelt med 200.000 kroner fra SpareBankstiftelsen-Grenland, 200.000 kroner fra SpareBankstiftelsen-Holla og Lunde og 600.000 fra Sparebank1 Telemark.

Lanseres neste år

Telemarks historie lanseres neste år, og i 2014 er det 200-års markering for 1814. I nasjonsbyggingen ga Telemark viktige bidrag til etableringen og forståelsen av en egen nasjonal identitet.

- Dette blir Telemarks store gave til 1814-jubileet, sier Lars Bjaadal.

Senere la industrialiseringen av Telemark grunnlaget for framveksten av vår moderne velferdsstat. Både geografisk og historisk dekker Telemarks historie alle kommunene i fylket vårt.