Ny giv for reiselivet i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 07.02.2013 / Oppdatert: 08.02.2013
Eigil Rian, Evy-Anni Evensen og Nicolay Boye
Fra venstre: Eigil Rian, Evy-Anni Evensen og Nicolay Boye
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Telemark har mange solide bidragsytere i reiselivet, alle med en hovedinteresse i å kunne løfte hele Telemark. Den siste tiden har dette arbeidet vært preget av uro og misforståelser.

Dette har Telemark fylkeskommune tatt konsekvensen av, og før jul ble omorganiseringen stoppet opp, og satt på vent. Etter mange og gode dialoger med partene innen reiseliv inviterte fylkeskommunen til samling om «ny giv» for reiselivet i Telemark.

Torsdag 7. februar møtte blant annet representanter for reiselivsnæringen fra hele fylket, NHO, fylkeskommunen til en samling i Vrådal.

- Enda bedre reiselivsnæring

Det var fylkesrådmann Evy-Anni Evensen som kalte inn til møtet. Hun har store forhåpninger til at dette blir en ny start på en satsing som er vesentlig for fylket:

- Vi håper at vi gjennom dette vil få til en god organisering internt i Telemark, slik at vi kan arbeide sammen for en enda bedre reiselivsnæring, tilpasset våre lokale forhold.

Fylkesrådmannen og fylkeskommunen ønsker nå å etablere et “Team Reiseliv” for å fortsette arbeidet med ny reiselivsorganisering. Medlemmene skal komme fra NHO reiseliv, Telemark reiselivsråd, Telemark fylkeskommune, og eventuelt andre, fortalte Evensen under samlingen.

Nicolay Boye fra NHO deltok også i Vrådal.

- Dette er et viktig skritt på veien videre. NHO og hele reiselivsnæringen er interessert i å ha et godt samarbeid for å læse de utfordringene næringen står ovenfor.

Landsdelsselskaper

Eigil Rian fra nærings- og handelsdepartementet, er prosjektleder for regjeringens reiselivstrategi, og rapporterte om denne på møtet. 

Strategien foreslår blant annet å dele opp reiselivs-Norge i landsdelsselskaper: Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge, Øst-Norge og Fjell-Norge.

I dag er reiselivsnæringen i fylket organisert slik at Telemarkreiser jobber med salg og markedsføring, booking og produktutvikling for hele Telemark. Samtidig jobber lokale destinasjonsselskap som Visit Grenland, Visit Kragerøog Visit Rjukan med mye av det samme, for sitt område.

- 70 prosent av turistene er norske, 30 prosent utenlandske. Det kunne vært enda flere fra utlandet, sa Rian.

Han fortalte at rundt 1 million kroner med offentlige midler går til reiseliv og reiselivsrelaterte virksomheter i Norge. 

- Mye av dette går til ikke operativt arbeid, men til administrasjon, intern virksomhet og dobbeltarbeid. Ved å gjennomføre en restruktureringen vil vi frigjøre rundt 250 millioner kroner som kan brukes på riktig måte, som til salgsfremmende arbeid.

Vil bedre markedsføringen av Telemark

Telemark fylkesting har tidligere tatt initiativ til en ny organisering av reiselivet i Telemark, for å bedre markedsføringen av fylket.

I en rapport bestilt av fylkeskommunen, konkluderte konsulentselskapet Kaizen As med at dette ikke burde fortsette.

- Hvis Telemark skal synes i verden kan ikke alle løpe rundt og gjøre hver sine ting. Da må alle samle ressurser og kompetanse på en helt annen måte enn det man gjør i dag, sa rapportens forfatter, Rolf Akselsen, da han presenterte rapporten for hovedutvalg for næringsutvikling i januar 2012.