Nå har de mobildekning

/ Publisert: 13.06.2013 / Oppdatert: 13.06.2013
Ny mobilmast Oseid åpnet 12. juni 2013
En åtte meter høy m ast gir god kapasitet også for dataoverføring, forberedt for 4G. Innbyggere, ordførere og grunneiere er glade for at de endelig har fått mobildekning.
Foto: Torgeir Selle
Åpne

Onsdag 12. juni var en merkedag for mobildekning i Drangedal. Flere innbyggere i områdene Oseid og Singusdal får nå mobildekning. 

Noen har ikke hatt dekning siden mobil via 450-båndet ble stoppet for ca. 15 år siden.

- Viktig for sikkerheten

Når noen i tillegg ikke har fasttelefon, er gleden stor i dag for å kunne kommunisere uten å måtte reise ut hjemmefra. 

Olav Norem er en av disse, og han vektlegger spesielt sikkerhetsaspektet.

- Det å ha behov for akutt hjelp er ikke så enkelt dersom en først må kjøre et godt stykke for å få kontakt, forteller han.

Norem og flere andre sier at dette er viktig for å kunne opprettholde og drive næringsvirksomhet også i disse områdene.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor, Drangedal kommune, velforeninger og grunneier.

Telemark fylkeskommune er med på finansieringen gjennom statlige midler fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Ordfører i Drangedal, Karianne Sydtveit Reiten sa under markeringen at det er viktig å få til et samarbeid mellom ulike aktører for å få til slike utbygginger.

Markedsgrunnlaget er ikke til stede for en ren kommersiell utbygging, så bidrag fra lokalmiljø, kommune og fylkeskommune har vært vesentlig for å få dette til. Telemark er ifølge Telenor det fylket som har vært flinkest til å få istand slike samarbeid.

Drangedal e-verk, som også er en viktig medspiller i arbeidet, sier at dette vil gjøre arbeid i områdene bedre med hensyn til å kunne kommunisere med innbyggere dersom det oppstår situasjoner i strømnettet.

Skal kartlegge behovene

Fylkeskommunen ser på utvikling av bredbånds- og mobildekning som viktige deler av infrastrukturen i Telemark.

Ennå er det flere områder i fylket som Singusdal og Oseid der befolkningen mangler mobildekning.

- Telemark fylkeskommune skal gjennom en kartlegging avdekke behovene, og så håper vi på et politisk fokus og en vilje hos sentrale muligheter til å satse på en utvikling av god digital infrastruktur for hele Telemark, sier Torgeir Selle, rådgiver i fylkeskommunen.