- La Telemarkssatsingene bli stående

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 14.10.2013 / Oppdatert: 14.10.2013
Samferdselsminister Marit Arnstad smelte av den første dynamittsalven for Eidangerparsellen i september i fjor.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne
Portrett av Terje Riis-Johansen

Mandag kl. 10.00 la finansminister Sigbjørn Johnsen fram sitt siste statsbudsjett. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen mener budsjettet inneholder mye godt for Telemark:

- Dette statsbudsjettet viser en tydelig satsing på Telemark. Den sittende regjeringen har forstått utfordringene som fylket står overfor, og satser derfor tungt på utbygging av infrastrukturen i fylket. Jeg har en klar forventning til at den kommende regjeringen viderefører dette, sier fylkesordføreren.

Han er svært glad for at regjeringen foreslår å bevilge nesten to milliarder kroner til å videreføre byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet i Larvik og Porsgrunn.

- Med denne bevilgningen ligger vi godt an til å bli ferdige til sommeren 2018, som planlagt. Jeg er er svært glad for at regjeringen legger opp til å holde framdriften på dette prosjektet, som er av vesentlig betydning den videre utviklingen av fylket vårt, sier Terje Riis-Johansen.

Den 22,7 kilometer lange strekningen omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer. Reisetiden mellom de to byene vil bli redusert fra 34 til 12-16 minutter.

- En milepæl for Telemark

I statsbudsjettet for 2014 er det satt av 266 millioner kroner til bygging av ny E134 mellom Gvammen i Hjartdal kommune og Århus i Seljord kommune.

- Dette er en milepæl for Telemark, og er et resultat av jobbing gjennom mange år. I dag får vi betalingen for et arbeid som har foregått i over 20 år, sier fylkesordfører Riis-Johansen.

Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny vei, hvor 9,4 kilometer av veien skal gå i tunnel. Den nye veien betyr at E134 blir 11 kilometer kortere.

Det prioriteres også midler til arbeider på Grunge kyrkje og Velemoen. Utbedring av E134 på strekningen Grungedal og Grunge kyrkje gjennomføres med forskutterte midler fra Telemark fylkeskommune og Vinje kommune.

- Jeg er glad for at vi har fått midler til dette, det betyr et ytterligere løft for E134 gjennom Telemark, sier fylkesordføreren.

Det kan dessuten bli aktuelt med anleggsstart for prosjektet E134 Seljord - Åmot neste år, men dette er avhengig av tilslutning til delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

- Dette betyr tre store veiprosjekter på E134. Det er helt nødvendig og kjempebra for fylket, sier Riis-Johansen.

60 millioner til Bypakke Grenland

I 2014 er det satt av 60 millioner kroner i belønningsordningen til Bypakke Grenland.

- Dette betyr at vi raskt kan gi et skikkelig løft til kollektivtrafikken og for gang- og sykkelstiene i Grenland. Belønningsmidlene vil forsterke effekten av Bypakke Grenland, sier Terje Riis-Johansen.

Grenlandsregionen har fått tilbud fra staten om en flerårlig avtale belønningsmidler på til sammen 215 millioner kroner i perioden 2013 til 2016.
Skien og Porsgrunn har sagt ja til tilbudet. Siljan behandler saken denne uken, og Telemark fylkesting behandler den om to uker.

Utbetalinger etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Utfordrer ny regjering

Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent i 2014.

- Dette er helt nødvendig når vi ser på utfordringene vi har med etterslepet på fylkesveiene. Det er også viktig for de videregående skolene i Telemark, sier fylkesordføreren.

Han sier han vil utfordre den nye regjeringen spesielt på å videreføre dette området.

- De signalene vi har fått gir grunn til bekymring. Jeg vil sterkt advare nye regjering mot å redusere overføringer til fylkeskommunene - det vil gi dårlige fylkesveier og dårligere skoler.

Søve, fjellandbruk og Telemarkskanalen

Regjeringen foreslår å bevilge over 20 millioner kroner til opprydding av forurensede masser ved Søve gruver i Nove kommune.

- Dette var en nødvendig opprydning fra regjeringens side, som bevilger 20,5 millioner til opprydningen. Det var på høy tid å løse denne saken nå, sier Riis-Johansen.

Søve Gruver ble drevet at det statlige selskapet A/S Norsk Bergverk. Driften ble lagt ned i 1965, og i 1970 ble anlegg og eiendommer solgt til Telemark fylkeskommune og Nome kommune. Rundt 1975 ble selskapet avviklet.

Fra 2014 blir også fjellandbruket prioritert. Telemark får sammen med Buskerud fylke 2 millioner kroner.

- Dette er en kjærkommen bevilgning for Telemark sier fylkesordføreren, og sikter til arbeidet med Landbruks- og matmeldingen.

4 millioner kroner er satt av til vedlikehold av Telemarkskanalen i 2014.

- Det er helt nødvendig at den nye regjeringen fortsetter å bevilge penger til vedlikehold av kanalen.

Midtrekkverk på E18

32 millioner kroner er satt av til legging av slitelag og andre restarbeider på strekningen mellom Sky i Larvik og Langangen.

I tillegg prioriteres det midler til midtrekkverk på E18 mellom Langangen og Telemarksporten i Porsgrunn kommune.

Alternativt statsbudsjett

Den nye regjeringen vil legge fram et alternativt statsbudsjett senere i høst.

Statsbudsjettet blir endelig vedtatt i Stortinget senere i slutten av november.

I desember 2013 og i mai neste år vil statsbudsjettet bli revidert.