Jobber for bedre folkehelse

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 07.03.2013 / Oppdatert: 02.04.2013
Fra venstre: Øystein Dahle, fylkesrådmann Evy-Anni Evensen, Anne Karin Andersen, Karin Gustavsen og Geir Møller.
Arbeidet med folkehelsestrategi er i gang
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Frafall i skole, antall unge uføre og høy arbeidsledighet er blant statistikkene der Telemark kommer dårlig ut.

Det er også flere med psykiske lidelser og KOLS i Telemark enn i landet for øvrig. Slike uheldige forhold gir økonomiske utfordringer på både kort og lang sikt.

Med dette som bakgrunn vedtok Telemark fylkesting at det skal lages en ny folkehelsestrategi for fylket. Oppstarten av arbeidet ble markert med å samle frivillige, folkehelsekoordinatorer, privat næringsliv, politikere og andre interesserte til kick-off for arbeidet med en ny strategi for folkehelse.

En bedre folkehelse

 «Hva er det viktigste vi kan gjøre for å bedre folkehelsa i Telemark?»

Det var temaet for dagen som folkehelseteamet i fylkeskommunen inviterte til.

Over 130 personer var samlet i auditoriet på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien for å høre og diskutere mer om temaet.

Taper leveår

Denne uken presenterte helsedirektør Bjørn Guldvog nye tall for nordmenns helse.

Norge taper gode leveår på grunn av tobakk, høyt blodtrykk, overvekt, alkohol, lav fysisk aktivitet og dårlig ernæring.

Levealderen i Norge øker, men andre land har større stigning. Norge er i dag bare på en 10. plass når det gjelder levetid.

En av foredragsholderne var samfunnsforsker Karin Gustavsen. Hun mener at folkehelsearbeidet er alles ansvar.

- Folkehelse er et skjebnefellesskap. Din helse påvirker min helse, din påvirker min helse. Dine valg påvirker min helsehverdag og mine valg påvirker din helsehverdag.

Gustavsen ønsker at sunn skolemat skulle vært gratis i grunnskolen.

- Tenk om 10 år hvis vi hadde satset på dette. Da ville vi sett en annen utvikling når det gjelder vekt og diabetes. Ernæring fremmer læring, konsentrasjon og helse på sikt.

Last ned Karin Gustavsens presentasjon her

- Selvvalgte problemer

Ifølge rapporten fra Helsedirektoratet blir unge stadig mer overvektige, og mange barn tilbringer 45 timer i uka foran en skjerm.

Dette reagerer Øystein Dahle på. Han er tidligere styreleder i Den Norske Turistforening.

- De fleste av de problemene vi står overfor er selvvalgte. Vi velger å bli syke fordi vi ikke gidder å ta de grepene som er nødvendig, sa Dahle.

Sosiale ulikheter

Også Gisle Roksund, allmennlege og samfunnsmedisiner holdt innlegg.

Han var opptatt av sosiale ulikheter i hverdagen.

- Vi må snakke om den store elefanten i rommet, sosiale ulikheter. Det er fremdeles slik at det er de som har lavest utdanning som har høyest dødelighet. Slik har det vært siden 1970-tallet, fortalte Roksund. Forebyggende helsearbeid dreier seg om politikk – og relasjoner.

Last ned Gisle Roksunds presentasjon her

- Grip inn tidlig

Geir Møller, strategisk analytiker i Telemark fylkeskommune fortalte om mulighetene i folkehelsearbeid i barnehage, for eldre, frivillig og statlig sektor.

- Kommuner bør prioritere ressurser på helsestasjoner og skolehelsetjenester. Hvis kommunene prioriterer forebyggende arbeid vil kommunen på sikt får mindre press og utgifter på blant annet fosterhjemsfamilier og barnevernstjenester. Grip inn tidlig, er Møllers råd.

Når det kommer til «den brede» politikken er det viktig med for eksempel strukturelle tiltak, innen for eksempel fysisk aktivitet, kosthold, sosialforebyggende arbeid.

- Folkehelsearbeidet i fylkeskommunen har jobbet mye dette, forteller han.

Bred medvirkning

En workshop med de 130 møtte hadde som formål å få innspill til arbeidet med den nye folkehelsestrategien.

-20 grupper var i sving. De jobbet intensivt sammen og leverte alle innspill til den nye folkehelsestrategien, forteller Anne Karin Andersen, leder i folkehelseprogrammet i Telemark.

Alt er levert til prosjektledelsen, som legger dette fram i prosjektgruppa 14. mars. Før sommeren skal et høringsutkast være ferdig.