Jakten på 500 arbeidsplasser er i gang

/ Publisert: 24.09.2013 / Oppdatert: 24.09.2013
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen.
Foto: Max Emanuelson
Åpne

Det er klart etter at arbeidet med å utvikle prosjektets strategi nå er ferdig.

Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge i Telemark er initiativtakere til prosjektet. Målet er å ha bidratt med mellom 300 og 500 arbeidsplasser i fylket i løpet av 2016.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen sier prosjektet har et ambisiøst mål.

- Vi er klar over at det er en tøff utfordring, men vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger på prosjektet som nå tar form. Når strategien nå er klar er første milepæl tilbakelagt. Nå starter den harde delen av jobben. Å finne virksomhetene, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

- En viktig prosess

– Det har vært en høy grad av involvering i arbeidet med å utvikle og forankre strategien. Det har vært en viktig prosess, og er noe jeg er glad for, forteller fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Strategien har blitt utformet på bakgrunn av industrianalyse og dybdeintervjuer.

Prosjektet har også vært rundt på en rekke arenaer i hele fylket for å presentere planene, få ideer og lytte til innspill.

Bjørn Richard Johansen i First House er prosjektleder og koordinator for Invest in Telemark.

- Dette arbeidet vil også fortsette gjennom høsten, både for å informere om prosjektet og for å bidra til å inspirere til en solid dugnadsinnsats i å skape vekst i fylket. Vi gleder oss til å brette opp armene i jakten på virksomheter. Her skal vi operere som sporhunder og døråpnere nasjonalt og internasjonalt, sier Johansen.

Styrker styringsgruppen

Styringsgruppen for prosjektet er nå foreslått utvidet med en representant fra opposisjonen.

- Dette er med å styrke styringsgruppen i arbeidet med å bidra med å skape vekst i Telemark gjennom å arbeide målrettet i prosjektet fremover, sier Terje Riis-Johansen.

Til nå har den bestått av Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann og Bård Stranheim, direktør, Innovasjon Norge i Telemark.

Olje, gass, industri

Prosjektet skal konsentrere seg om oppsøkende virksomhet, sikre beredskap for muligheter som oppstår, og arbeide med prosjekter som vil sikre Telemark bedre rammebetingelser.

Innen oppsøkende virksomhet er fokus tredelt: olje og gass, teknisk tjenesteyting, og kunnskapsintensiv industri og fremtidsrettet prosessindustri.

Les mer i pressemeldingen