Ingen skoler legges ned

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 18.06.2013 / Oppdatert: 18.06.2013
Gunn Marit Helgesen på talerstolen under behandlinga av Skoletilbudsstrukturen 2020
- Jeg tror vi har et kompromiss som er bærekraftig, fordi det er så bredt. Det er viktig for denne saken, da slipper vi omkamper, sa Gunn Marit Helgesen.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Det ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer. Det var Fremskrittspartiets representanter som stemte i mot vedtaket.

Dermed stemte fylkestinget for anbefalingen fra hovedutvalg for kompetanse, og mot fylkesrådmannens forslag om å kutte tre videregående skoler, fra 13 til 10.

Skien vgs. på Klosterøya

Hovedpunktene i vedtaket innebærer blant annet at ny Skien vgs. vurderes bygd på Klosterøya, Lunde og Søve vgs. slås sammen til Nome vgs. med felles ledelse på Søve, Bamble og Croftholmen vgs. slås sammen til Bamble vgs. med felles ledelse på Grasmyr, og Bø vgs. avd Seljord opprettholdes, men slås administrativt sammen med Vest-Telemark vgs.

I tillegg ønsket politikerne at Klosterskogen-anlegget fases ut så raskt som mulig og at Porsgrunn vgs. avd. nord realiseres så raskt som mulig.

Jørund A. Ruud, leder for hovedutvalg for kompetanse sa fra talerstolen at han er glad for den brede enigheten.

- I tiden som kommer får vi en ganske betydelige elevtallsnedgang. Fram mot 2020 kan vi vente at det blir 1100 færrre elever, og det tilsvarer ca. like mange elever som går på Skien videregående skole.

80 mill. kr mindre

Redusert elevtall fører til minst 60 til 80 millioner kroner mindre i årlige rammeoverførigner fra staten. Det er på bakgrunn av blant annet dette og et ønske om robuste fagmiljø at saken om Skoletilbudsstruktur 2020 kom opp.

Etter å ha lest de 78 høringssvarene som kom inn i høringsperioden i vinter la fylkesrådmann Evy-Anni Evensens fram forslag om å legge ned flere skoler og samle utdanningsprogram.

Da hovedutvalg for kompetanse behandlet saken i mai, var det tverrpolitisk enighet om et felles forslag som anfalte fylkestinget å slå sammen skoleanlegg, men ikke legge ned noen skoler.

Vil ta midler fra vei

- Denne saken er viktig for Telemark fordi kompetanse er helt avgjørende for at vi skal få hjula til å svinge fortere enn de gjør i dag. Til stadighet sakter vi akterut til våre konkurrenter i Vestfold og Agder, sa Johan Tønnes Løchstøer.

Han var også opptatt av hvor fylkeskommunen skulle hente midlene for å opprettholde skoletilbudet.

- Skal vi opprettholde kvalitet betyr det at vi må tilføre skolene ytterlige midler. Vi må ta fra veibudsjettet, sa han.

- Flytte fokus

Beate Marie Dahl Eide (Sp) pekte på at videregående opplæring er det viktigste ansvarsområdet til fylkeskommunen.

- Det handler først og fremst om økonomi. Det burde vært flere av oss, elevtallet går ned, mindre penger inn, og vi står innenfor investeringer i skolebygg.

Hun uttrykte et ønske om at hovedutvalg for kompetanse skal endre fokus når saken om skolestruktur er landet.

- Jeg håper å få fokus over fra skolestruktur til innhold, til for eksempel et løft for å få bedre lærere. Læreren er en avgjørenede for målene vi setter oss. sa Dahl Eide.

- Bærekraftig kompromiss

Gunn Marit Helgesen (H) var som Ruud godt fornøyd med den brede politiske enigheten.

- Jeg tror vi har et kompromiss som er bærekraftig, fordi det er så bredt. Det er viktig for denne saken, da slipper vi omkamper, sa Helgesen.

Hun mente de viktisgte brikkene nå kommer på plass.

- Disse vedtakene skal vi bygge videre på. Vi er ikke ferdige, dette er kontinuerlig prosess. Kunnskap og skole er det viktigste ansvarsområdet fylkeskommunen har. Jeg tror vi alle har svelget noen sure kirsebær. Vi gleder oss til fortsettelsen. Det er tøffe tak som skal gjøres, og gjøre nye vedtak. Hovedskissen og hovedrammen er lagt, sa den tidligere fylkesordføreren.

Jørund A. Ruud på talerstolen under fylkestingets behandling av Skoletilbudsstrukturen 2020

Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne