Hils på elev- og lærlingombudet

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 02.09.2013 / Oppdatert: 02.09.2013
Ole Marius Vollen møter elever på Hjalmar Johansen vgs
250 Vg1-elever ved Hjalmar Johansen vgs fikk høre om deres rettigheter og plikter i auditoriet.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Vollen har vært elev- og lærlingombud i to år.

- Jeg kan gi deg råd og hjelpe deg med å løse saker med skole, bedrift, fylkeskommune, opplæringskontor eller andre, sier han, og understreker at han har taushetsplikt.

Ombudet har kontorplass på fylkeshuset i Skien, men er ofte å finne i gangene på skoler og lærebedrifter.  I høst deltar han på sin tredje skolestart hvor han møter nye VG1-elever.

Ombud?

- Hva er et ombud?

- Det finnes mange slags ombud, for eksempel verneombud og pasientombud. Deres hovedoppgave er å ivareta rettigheter og interesser til en gruppe mennesker. Min jobb er videregående opplæring.

Han forteller at elever ofte tar kontakt med han når føler urettferdig behandlet, har spørsmål om vurdering og fraværsføring.

6000 elever, 1200 lærlinger

I Telemark er det over 6000 elever, og ca. 1200 lærlinger.

- Det er viktig å ha et kritisk blikk, og si i fra dersom man ser og hører noe som ikke er bra med opplæringen. Da tar jeg for eksempel kontakt med rektor eller avdeling for videregående opplæring i fylkeskommunen.

Det er fylkeskommunen som eier de 13 offentlige videregående skolene i Telemark.

Nytt møte med nye lærlinger

I løpet av året møter han også lærlinger gjennom de ulike opplæringskontorene og på lærlingesamlinger.

Lærlinger lurer ofte på rettigheter om overtid og overtidsbetaling, mangelfull opplæring og oppfølging, forteller han.

I vinter skal han sammen med LO ta lærlingekontrakten ett hakk videre.

- Vi skal møte alle VG2-elever som skal ut i lære, og snakke om retter og plikter i arbeidslivet, før de går ut i bedriftene og jobber, sier Vollen.

Denne uken fortsetter Vollen med skolebesøk, for å møte elevrådene.

Tre råd

Til slutt har elev- og lærlingombudet tre råd til deg som er elev eller lærling:

  • Delta aktivt i opplæringen
  • Medvirke til et godt læring- og arbeidsmiljø
  • Sørge for å være tilstede i opplæringen, slik at læren har et grunnlag for vurdering.