Håndplukket av departement

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 12.04.2013 / Oppdatert: 12.04.2013
Portrett av fylkesrådmann Evy-Anni Evensen
Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen
Foto: Dan Riis
Åpne

Strategigruppen består av 14 personer med bred erfaring og ledende posisjoner fra næringsliv, helseforetak, universitets- og høgskoler, kommunesektoren.

Sammen skal de utforme en helse- og omsorgsstrategi, som har fått navnet HelseOmsorg21, legges fram for departementet i juni 2014.

Tettere samarbeid

Fylkesrådmannen har tro på økt samarbeid.

- Vi har mye å hente på et tettere samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og forskningsmiljøene, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon på helse- og omsorgsområdet. «Dette er viktig for å fremme en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk og helse- og omsorgstjenester som kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester» heter det blant annet i strategiens mandat.

- Det er helsesektoren det nå er aller mest å oppnå gjennom innovasjon og forskning, sier Evensen.

Topplederforum

Strategigruppen er en del av et permanent topplederforum for forskning og innovasjon, hvor rundt 50 personer er håndplukket av Helse- og omsorgsdepartementet til utvalget. Her er fylkesrådmann Evensen også representert. Forumet skal blant annet vurdere strategiutkastet underveis, og følge opp arbeidet med den.

Forumet skal blant annet vurdere strategiutkastet underveis, og følge opp arbeidet med den.

- En viktig oppgave for forumet vil være å bidra med innspill til strategien. Når strategien foreligger i juni 2014, vil forumet medvirke til oppfølging av strategiens målsettinger, sier Jonas Gahr Støre.