Går for Klosterøyaskole

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 01.10.2013 / Oppdatert: 01.10.2013
Illustrasjon av forslag til ny skole på Klosterøya
Illustrasjon av hvordan en ny skole på Klosterøya kan se ut.
Foto: Illustrasjon: Børve og Borchsenius
Åpne

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen la mandag fram sin anbefaling om hvor ny videregående skole i Skien skal bygges - hun anbefaler Klosterøya. Skolen kan stå klar høsten 2018.

Også fordelingen av skoletilbudet for de tre videregående skolene i Skien er vurdert.

TIP blir flytttet fra Hjalmar Johansen til Skogmo videregående skole, hvor helse- og oppvekstfag, elektrofag og bygg og anlegg forblir. Til sammen vil det være 955 elevplasser.
Idrett, medier og kommunikasjon, restaurant- og matfag, OiMG (Opplæring i mindre grupper) og påbygning til generell studiekompetanse blir samlet på Hjalmar Johansen videregående skole. Her vil det være ca. 530 elevplasser.

- Solid faglig løsning

- En solid faglig løsning, men krevende økonomisk, oppsummerte Evensen da hun presenterte anbefalingen.

Beregnet kostnad for Skiensskolene er 713 millioner kroner. Det vil være 1050 elevplasser på skolen på Klosterøya.

Fylkesrådmannen har også sett på billigere og dyrere modeller. Les mer om dem i saksfremlegget.

Vedtok rådmannens innstilling

Tirsdag startet den politiske behandlingen, Yrkesopplæringsnemnda vedtok fylkesrådmannens anbefaling, og hovedutvalg for kompetanse vedtok rådmannens innstilling med 10 mot 1 stemme.

Senterpartiets Beate Marie Dahl Eide fremmet nemlig dette forslaget:

1. Endeleg vedtak om bygging av Ny Skien vgs vert fatta når ein har oversikt over framtidig økonomi for fylkeskommunen og regjeringa sin framtidige politikk når det gjelder privatskulelova.

2. Ved bygging av Ny Skien vgs blir utdanningsprogramma fordelt mellom dei tre skulane i Skien i tråd med modell 1

Hun foreslo også at hovedutvalget skulle be administrasjonen frem mot fylkestinget senere i oktober om å vurdere mulige konsekvenser av økt antall privatskoleplasser i fylket, “spesielt med tanke på økonomi og fremtidig drift av de vidaregåande skolene i Telemark.” Dette ble nedstemt av hovedutvalget.

Fylkesutvalg og fylkesting

I tillegg vedtok hovedutvalget to tilleggspunkter, foreslått av Jørund A. Ruud (Ap). Disse handlet om investeringsbehovet innenfor videregående opplæring etter 2020, og om sosial dumping i forbindelse med kontraktsutlysning- og inngåelse.

Den politiske behandlingen fortsetter i oktober, fylkesutvalg 14. oktober og fylkesting uken etter.