Fylkesveier i forfall

Av: Steinar Finsrud / Publisert: 21.02.2013 / Oppdatert: 25.02.2013
En tømmerbil med henger og fullt lass kjørende på en fylkesveg.
Illustrasjonsfoto: En ny rapport fra Statens vegvesen i samarbeid med fylkeskommunene bekrefter det store behovet for utbedringer på fylkesveiene.
Foto: Aslaug Norendal
Åpne

En ny rapport fra Statens vegvesen i samarbeid med fylkeskommunene bekrefter det store behovet for utbedringer på fylkesveiene.

For Telemarks del er samlet kostnad for å fjerne forfallet og gjøre nødvendige tilhørende oppgraderinger anslått til 3 milliarder kroner. Sammen med Buskerud kommer Telemark dårligst ut sammenlignet med øvrige fylker i Øst-Norge.

- Betydelig forfall

Statens vegvesen oppsummerer innholdet i rapporten slik:

Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet, sett i forhold til anbefalt standard for drift og vedlikehold.

Statens vegvesen har i samråd med fylkeskommunene foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet.  Kartleggingen omfatter ikke identifisering, vurdering eller prioritering av strategier for å fjerne forfallet. Kartleggingen omfatter ikke kostnader for å rette opp manglende generell vegstandard (kurvatur, stigning, vegbredde
etc.).

Kartleggingen viser at det vil koste om lag 45 - 75 mrd kroner å fjerne forfallet på fylkesvegnettet. Av dette knytter om lag 35 pst seg til vegoverbygningen (vegfundament og vegdekker), om lag 24 pst. til tunneler, om lag 17 pst. til bruer og ferjekaier, om lag 14 pst. til vegutstyr og miljøtiltak og om lag 11 pst til drens- og avløpsanlegg.

Her finner du hele rapporten: 

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?Les/last ned rapporten.