Forskningsstøtte til Telemark

/ Publisert: 19.12.2013 / Oppdatert: 19.12.2013
Varafylkesordfører Lise Wiik foran fylkeshuset
Fylkesvaraordfører Lise Wiik
Foto: Ole Bjørn Ulsnæs
Åpne

VRI Telemark har fått 2,2 millioner kroner årlig i tre år - til sammen 6,6 millioner kroner - til videreføring av arbeidet med forskningsbasert innovasjon i Telemark. Midlene gis av Forskningsrådet etter en søknadsprosess. Telemark ble vurdert som den fjerde beste søkeren av landets 15 VRI regioner. Den gode søknaden førte også til at Telemark er blant seks regioner som får penger fra en konkurransepott.

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv. VRI Telemark er et samarbeid som ledes av Telemark fylkeskommune. Andre samarbeidspartnere er næringslivet, Telemarksforskning, Høgskolen i Telemark, TelTek AS, Norner Innovation, LO, NHO og Forskningsrådet.

Viktig for næringslivet

Forskningsbasert innovasjon er viktig for små og mellomstore bedrifter. Derfor er det utrolig viktig for næringslivet at VRI Telemark har fått denne støtten, sier fylkesvaraordfører Lise Wiik. Jeg har reist rundt i fylket og besøkt små og mellomstore virksomheter - både som ordfører i Notodden og som leder for hovedutvalg for næringsutvikling i Fylkeskommunen. Da har jeg ofte spurt om bedriftene driver forskning, innovasjon eller annen form for nytenking. Svaret er alltid at «det har vi ikke anledning til. Vi må produsere det vi kan, for å holde hodet over vannet».
Det er enklere å videreutvikle eksisterende næringsliv enn å bygge opp nye bedrifter fra bunnen av. De store virksomhetene har egne avdelinger for innovasjonsarbeid, men små og mellomstore bedrifter har ikke folk eller ressurser til å drive dette viktige arbeidet.

 Derfor er det avgjørende at Telemark fylkeskommune gjennom VRI Telemark kan tilby gratis hjelp til forskningsbasert utvikling av næringslivet. Vi kan bidra med profesjonell hjelp til å utvikle bedriftene og til å søke støtte fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat, sier Wiik.

30 millioner kroner i forskningsstøtte

Jeg er mer opptatt av å snakke om hva dette betyr for næringslivet i Telemark, enn å snakke om pengene, sier prosjektleder i VRI Telemark Karl Johan Heide. Denne støtten vil - sammen med midler fra Telemark fylkeskommune - bidra til at bedrifter i Telemark kan få gratis forskningshjelp. Vi engasjerer kompetansemeglere som jobber med å finne bedrifter som har nytte av forskningsbasert innovasjon for å utvikle selskapene videre. Denne arbeidsformen fungerer godt. Kompetansemeglerne hjelper små- og mellomstore bedrifter med å definere forskningsbehov og søke om støtte til forskningsprosjekter. De siste årene har telemarksbedrifter fått ca. 30 millioner kroner i ekstern forskningsstøtte årlig.
Søknader om støtte til mindre forskningsprosjekter går ofte til Innovasjon Norge. Støtte til større prosjekter kan gå til nasjonale eller regionale programmer, som Oslofjordfondet. Det er også mulig å få støtte fra internasjonale utviklingsprogrammer, gjerne via EU-ordninger.

God søknad

VRI-programmet går over ti år. Nå har vi fått støtte til VRI 3, som går fra 2014 til 2017 - de siste tre årene i perioden, forteller rådgiver Otto Christian Dahl. Og vi er svært fornøyde med at søknaden vår kom så godt ut. Det ligger mye arbeid bak en søknad som blir vurdert til å være den fjerde beste. På en skala fra 1 til 7 fikk vi en sterk 5’er. Det er bra.
Dahl mener at suksessen skyldes at Telemark har hatt fokus på at arbeidet som gjøres i prosjektperioden på ti år, skal stå seg etter at prosjektet avsluttes.
 Videreføring av arbeidet er viktig. Vi har definert flere sluttmål. Det har vi fått gode tilbakemeldinger på. Aktivitetene må videreføres av deltakerbedriftene - noe som krever tillit og samhandling. Et slikt samarbeid kommer ikke av seg selv. Det må bygges opp over tid. Det er noe av det vi skal bruke de siste tre prosjektårene til, avslutter Otto Christian Dahl.