Foreslår skole på Klosterøya

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 21.05.2013 / Oppdatert: 22.05.2013
Illustrasjon av forslag til ny skole på Klosterøya
Arkitektselskapet Børve og Borchsenius har tidligere tegnet forslag til ny skole på Klosterøya
Foto: Illustrasjon: Børve og Borchsenius
Åpne

Utvalget går dermed bort fra fylkesrådmann Evy-Anni Evensens forslag om å legge ned flere skoler og flytte og samle utdanningsprogram.

Felles ledelse for 2x2 skoler

Dette er noen av hovedpunktene i forslaget:

  • Nye Skien vgs. vurderes bygd på Klosterøya
  • Klosterskogen-anlegget må fases ut så raskt som mulig
  • Opprustning av Porsgrunn vgs. avd. nord må realiseres så raskt som mulig
  • Lunde og Søve vgs. slås sammen til Nome vgs. med felles ledelse
  • Bamble og Croftholmen vgs. slås sammen til Bamble vgs. med felles ledelse 
  • Bø vgs., avd. Seljord opprettholdes, men slås administrativt sammen med Vest-Telemark vgs

Endringene skal settes i gang umiddelbart.

Les hele forslaget her 

Tverrpolitisk enighet

Forslag ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalgsleder Jørund A. Ruud forteller at det var et ønske om bred politisk enighet i saken.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti samlet seg om et felles forslag på 15 punkter.

- Det er enormt mye følelser knyttet til hvor skoleanlegg skal ligge i framtiden. Får man ikke bred politisk enighet kan man risikere omkamp på omkamp, og det er ikke skolens ansatte og elever tjent med, sa Gunn Marit Helgesen (H).

- Vi tror at vi tar noen kraftige strategiske valg som gir oss innsparingene vi trenger, og jeg håper at dette er hovedbildet som står igjen når fylkestinget behandler saken i juni, sier hovedutvalgsleder Jørund A. Ruud.

Les også: Dimensjonerer for framtidens skole

Ca. 1100 færre elever

Fram mot 2020 blir det 16 prosent færre elever i Telemark. Med redusert elevtall vil fylkeskommunen får minimum 60 til 80 millioner kroner mindre i årlige rammeoverføringer fra staten.

Det er på bakgrunn av dette at saken om Skoletilbudsstrukturen 2020 kommer opp.

- Dette handler først og fremst om økonomi. Det blir færre ungdom, og det er derfor vi er her nå, sa Beate Marie Dahl Eide fra Senterpartiet. Dahl Eide understreket at hun var opptatt av desentralisering og at færre ungdommer skal bo på hybler.

Bekymret

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen er bekymret over økonomien i forslaget fra hovedutvalget.

Hun mener forslaget sier lite om endringer i drift, der innsparingene må gjøres.

- Her har man sett mest på økonomien knyttet til investering og bygging. Det er nettopp hensynet til økonomien og 80 millioner kroner i lavere tilskudd fra staten som var grunnlaget til forslaget rådmannen fremmet, sier Evensen.

Fra 13 til 10 skoler

Fylkesrådmannen la i slutten av april fram sin anbefaling til politikerne etter å ha lest og vurdert 78 høringssvar.

Her foreslo hun å gå fra 13 til 10 skoler, fra 17 til 11 skoleanlegg, og blant annet legge ned Lunde vidaregåande skule, Croftholmen videregående skole, og Bø videregående skole, avd. Seljord.

Skien videregående skole og Hjalmar Johansen videregående skole ble foreslått slått sammen til “Nye Skien videregående skole” i Skien Fritidspark.

Fylkesutvalget behandler saken i slutten av mai, før Fylkestinget vedtar saken endelig i midten av juni.

Hovedutvalg for kompetanse 21.05.2013

Hovedutvalg for kompetanse samlet i Tingsalen tirsdag 21. mai.


Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne