Flere skal fullføre - færre uføre

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 03.01.2013 / Oppdatert: 08.01.2013
Hans Jacob Edvardsen, fagopplæringssjef i Telemark fylkeskommune og NAV-direktør Terje Tønnessen skriver under samarbeidsavtale.
Fagopplæringssjef i Telemark fylkeskommune, Hans Jacob Edvardsen og NAV-direktør i Telemark, Terje Tønnessen
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Onsdag 2. januar ble en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og NAV underskrevet.

Avtalen vil bidra til at ungdom skal få gjennomført videregående opplæring med opplæringskontrakt i bedrift.

- Klare for arbeidslivet

Hans Jacob Edvardsen er fagopplæringssjef i Telemark fylkeskommune.

- Dette vil gjøre ungdommene klare for arbeidslivet, i stedet for å ende opp i NAV-systemet. Vi skal samarbeide om gode tiltak, forteller Edvardsen.

Samarbeidsavtalen gjelder for lærekandidater, det vil si elever i den videregående skolen som har større utfordringer med å gjennomføre videregående. Disse skal opp til eksamen i deler av læreplanen, som passer for bådebedriften og for kandidaten.

Avtalen en formalisering av samarbeidet mellom fylkeskommunen og NAV.

Færre uføre

Ingen andre fylker har så høy uføreandel som Telemark, og den største utfordringen er de under 20 år. I fjor ble det 39 flere, nye uføre under 20 år.

NAV-direktør i Telemark, Terje Tønnessen, håper et resultat vil være færre unge uføre.

- Langsiktig kan dette dempe uføreutviklingen, og det må gjøres i ung alder, sier han.

87 prosent fikk jobb

I dag er det rundt 70 lærekandidater i fylket. En undersøkelse basert på årene mellom 2000 og 2010 viser at hele 87 prosent fikk jobb etter å ha vært lærekandidat i en bedrift.

- Undersøkelsen viser at ungdom har gode muligheter for å få jobb i etterkant av å ha deltatt i lærekandidatordningen. Telemark fylkeskommune må ha fokus på videreutvikling av ordningen og det viktige arbeidet skolene gjør i forkant av at elev skal ut i bedrift, sier prosjektleder i Ny GIV, Olaug Skau.

Avtalen er et resultat av arbeidet mellom Telemark fylkeskommune og NAV Telemark, gjennom prosjektet Ny GIV, som startet opp i 2010.

- Samarbeidsavtalen blir et redskap for ungdommene som trenger støtte på veien for å fullføre utdanningen, sier Skau.

Avtaleperioden gjelder for ett år. I 2014 vil det gjøres en evaluering.