Flere fullfører videregående

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 22.03.2013 / Oppdatert: 26.03.2013
Elever ved Porsgrunn vgs spiller volleyball
Det har vært en jevn vekst over år i andel elever som går direkte fra ungdomsskole til videregående skole.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Ny GIV er et treårig prosjekt fra regjeringen som startet opp høsten 2010. Det har som mål om å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Prosjektet pågår ut 2013.

Espen Johansen jobber med Ny GIV – overgangsprosjektet. Han forteller at det har vært en jevn vekst over år i andel elever som går direkte fra ungdomsskole til videregående skole.

- For 2010-kullet var tallet 97,8 prosent. Landet ligger på 97,7 prosent.

Johansen forklarer at tallene er basert på informasjon fra 2011, og har blitt sjekket flere ganger for å være sikre på at de stemmer.

Over nasjonalt snitt

På overgang fra Vg1 til Vg2 har det også vært en jevn økning.

- 84,6 prosent gikk fra Vg1 til Vg2 i 2011. Dette er over det nasjonale snittet som er 84,5 prosent, sier Espen Johansen.

Når det kommer til overgang fra Vg2 til Vg3/lærling er Telemark blant fylkene som har hatt størst vekst. For 2011-kullet ender fylket opp på 79,4 prosent, mens det nasjonale nivået er på 80,5 prosent.

- Telemark er ett av fylkene som har økt mest, med 2 prosentpoeng. Det er mye, understreker Johansen.

Femårsperspektivet

Ny GIV-jobber med et mål om at alle elever skal ha fullført og bestått i løpet av fem år. Dette kalles «femårsperspektivet».

Tall fra KOSTRA viser at antall sluttere fra 2012 er på 3,6 prosent.

- Dette er svært lavt, og en nedgang på ett prosentpoeng fra tidligere år, forteller Espen Johansen.

- 75 prosent vil fullføre

For perioden 2009 til 2011 viser tall fra Folkehelseinstituttet at de som begynner på skolen har 75 prosent statistisk sannsynlighet til å fullføre videregående opplæring. Det vil dermed være 25 prosent statistisk sannsynlighet for å ikke fullføre. Tallene ligger på landsgjennomsnittet.

Johansen begrunner veksten for gjennomføring i videregående opplæring med en samlet god innsats på skolene i Telemark fylkeskommune.

- Skolene har hatt en positiv utvikling med å følge opp elevene de senere år, sier han.

Hele rapporten fra Ny GIV kan du lese her