Felles påtrykk for satsing på jernbane

/ Publisert: 24.01.2013 / Oppdatert: 25.01.2013
Bilde av jernbanespor. www.colourbox.com
Fylkesutvalgene går inn for at det planlegges og investeres i sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Det felles fylkesutvalgsmøtet i Kristiansand torsdag 24. januar støttet full utbygging av InterCity til Porsgrunn/Skien i løpet av ti år, slik Jernbaneverket har beskrevet som mulig.

Det pekes på at samfunnsøkonomien er positiv for InterCity, og vil mest sannsynlig bli enda mer positiv ved en sammenkobling med Sørlandsbanen.

Vil starte planlegging i år

Fylkesutvalgene går inn for at det planlegges og investeres i sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen) i kommende Nasjonal Transportplan-periode.  

Sammenkoblingen vil redusere reisetiden til Oslo fra Stavanger og Kristiansand med en time, og muliggjør InterCity-trafikk til Kristiansand. De berørte fylkeskommuner har allerede vedtatt å starte planleggingen av Grenlandsbanen i 2013, og ber om at KVU (konseptvalgutredning)-arbeidet for Grenlandsbanen startes opp snarest mulig, uttrykkes det i uttalelsen.

Videre trekkes det frem at "størst effekt av InterCity til Kristiansand kommer når ny bane legges langs kysten fra Brokelandsheia til Kristiansand. Det felles fylkesutvalgsmøtet ber derfor om at planleggingen av en slik kystbane starter i kommende Nasjonal Transportplan-periode. Dette følger opp anbefalingene i høyhastighetsutredningen, og vil være en god begynnelse til et fremtidig moderne, effektivt og klimavennlig transportsystem i Norges mest folkerike landsdel.

Uttalelsen sendes samferdselsministeren, Jernbaneverket, Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, de tre fylkenes stortingsrepresentanter og pressen, og er signert av de tre fylkesordførerne: Terje Riis-Johansen (Telemark), Bjørgulv Sverdrup Lund (Aust-Agder) og Terje Damman (Vest-Agder).