Feirer fylket på «Fotavtrykk Telemark»

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 02.04.2013 / Oppdatert: 05.04.2013
Vinner av fylkeskulturprisen i 2011 var forfatter Hans Herbjørnsrud.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Hvert år deler Telemark fylkeskommune ut en rekke ulike priser og stipend til mennesker som har utmerket seg ved en særlig innsats i Telemark.

Blant disse er Fylkeskulturprisen, Folkehelseprisen, Trafikksikkerhetsprisen, samt en rekke stipender, blant annet Stipend for handverk og husflid, Kunstnerstipend og Toppidrettsstipend.

Rådmann Evy-Anni Evensen foreslår nå at de fleste av disse pris- og stipendutdelingene samles til én stor begivenhet, kalt «Fotavtrykk Telemark».

Fylkesutvalget var tirsdag samlet for å behandle saken. Christian Tynning Bjørnø (Ap), håper det blir mer oppmerksomhet rundt ett arrangement.

- Dette blir spennende å prøve, jeg har tro på at «Fotavtrykk Telemark» kan vekke følelser og begeistring, sa Tynning Bjørnø.

Nye priser

Rådmannen foreslår også å innføre nye priser, blant annet Miljøprisen (erstatter Bioenergiprisen), Årets kulturminnevern, Årets reiselivsprodukt og Kreativitets og nyskapingsprisen innen videregående opplæring.

Enkelte priser skal fremdeles deles ut på eget arrangement. Dette gjelder blant annet Fagopplæringsprisen, som deles ut sammen med fag- og svennebrevene, Gründerprisen som deles ut under Gründeruka og Tettstedsprisen som deles ut på vinnerstedet.

Overtar navn

Navnet «Fotavtrykk Telemark» er opprinnelig en idéskisse til et konferansekonsept fra Skien Fritidspark. Men Telemark fylkeskommune har fått lov til å overta og videreutvikle dette.

- Navnet passer til ambisjonene med arrangementet. Det har en tidsaktuell form, og det er positivt for et arrangement der aktualitet blir viktigeste suksessfaktor.

Det er ikke bestemt hvor prisutdelingen skal foregå, men aktuelle steder er Ibsenhuset, Gullbring, Ælvespeilet og Skien Fritidspark.

- Spennende kombinasjon

Det er flere alternativer til arrangementet, og ett av dem er en kombinert konferanse og prisutdeling.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen mener det kunne være spennende å kombinere en dagsaktuell konferanse med prisutdelinger på områder som er strategisk viktige for Telemark.

- Det kan bli en flott arena for å synliggjøre hva vi er stolte av, og samtidig utvikle og styrke det regionale samarbeidet om nye utfordringer, skriver Evensen i sakspapirene.

Ønsket to arrangementer

I fylkesutvalget fremmet Gunn Marit Helgesen (H) forslag om to arrangementer, en hvor kulturprisene ble samlet til Fylkeskulturkonferansen, og de resterende i «Fotavtrykk Telemark».

- Da vil de enkelte prismottakerne bli sett mer, sa Helgesen.

Forslaget ble satt opp mot fylkesrådmannens innstilling. Fylkesutvalget vedtok rådmannens innstilling med 6 mot 5 stemmer.