Bypakke uten Bamble

Av: Tania Ripoll / Publisert: 21.06.2013 / Oppdatert: 02.07.2013
Kommunestyret i Bamble stemmer over bypakke Grenland
Nei fra Bamble
Foto: Tore Holm Hammersmark
Åpne

Etter flere års samarbeid ble det i kveldens kommunestyremøte klart at Bamble sier nei til bypakka. Dermed er det klart at Skien, Porsgrunn og Siljan realiserer Bypakke Grenland sammen med fylkeskommunen, vegvesenet og jernbaneverket, mens Bamble blir stående utenfor.

Beklagelig

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen, som leder den politiske styringsgruppa for Bypakke Grenland mener Bambles fratreden fra samarbeidet er beklagelig:

- Jeg tar til etterretning at Bamble ikke ønsker å være med i Bypakke Grenland. Jeg mener dette er uheldig for arbeidet med bypakka, for samarbeidet i Grenland og for Bamble. Når Bamble har konkludert som de nå har, er det imidlertid viktig at vi allerede har fått på plass beslutninger i de andre kommunestyrene og i fylkestinget som gjør at vi ikke stopper detvidere arbeidet med bypakka selv om Bamble nå har sagt nei, sier han.

I gang i 2015

Målet er behandling i Stortinget neste vår; i mellomtiden skal beregningene om trafikkgrunnlaget oppdateres på bakgrunn av den endrede situasjonen, før saken sendes til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. http://bypakka.no/Om-Bypakke-Grenland/Framdrift

Fylkesordføreren ser lyst på fremtiden for Bypakkekommunene:

- Allerede i 2015 vil vi være i gang med arbeidet med å utbedre veier, gang- og sykkelstier og busstilbudet i de nå tre bypakkekommunene. Slik sett er dagen i dag en historisk dag, sier Riis-Johansen.