Bypakka til politisk behandling

Av: Tania Ripoll / Publisert: 06.06.2013 / Oppdatert: 06.06.2013
Fra pressekonferansen
Foto: Tania Ripoll
Åpne

Da møtes nemlig formannskapene i Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan og fylkesutvalget. Formannskapene behandler den konkrete planen for Bypakke Grenland. Med dette kommer mange års arbeid til endelig politisk behandling.

- Med Bypakke Grenland har vi har en unik mulighet til å løfte Grenland gjennom en investering regionen ikke har sett maken til. Nå er det opp til oss politikere. Det er nå det gjelder! sier leder for den politiske styringsgruppa i Bypakke Grenland, fylkesordfører Terje Riis-Johansen.
Prinsippene for bypakka har politikerne allerede vedtatt: At den skal bompengefinansieres, og i grove trekk hva den skal inneholde. Det skjedde i 2010 og 2011, i behandlingen av konseptvalgutredningen og mulighetsstudiet.

Her finner du alle prosjektene som vurderes som del av Bypakke Grenland.

Nå er det konkretiseringen av planene som er på bordet: Hvor bommene skal stå, hva satsene skal være, og hvilke prosjekter man konkret skal bruke pengene på.

- Vi har så lett for å henge oss opp i detaljer. Jeg vil løfte debatten! De tingene som folk melder inn til meg av bekymringer – nå har vi mulighet til å gjøre noe med det, uttalte Skien-ordfører Hedda Foss Five under en pressekonferanse i forbindelse med det politiske saksframlegget.
På pressekonferansen var ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer, klokkeklar på at grunnlaget for en avgjørelse er det aller beste:

- Denne saken har vært grundig forberedt i lang tid. Bypakke Grenland er overmoden - nå må vi ta en beslutning!
For at Bypakke Grenland skal gå videre til behandling i Stortinget, må de fire by- og kommunestyrene i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble og Telemark fylkesting fatte likelydende vedtak.

Les mer om framdriften for Bypakke Grenland her.