6000 har fått skoletilbud

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 22.05.2013 / Oppdatert: 22.05.2013
Elever i biologitime ved Porsgrunn vgs.
Elever ved Porsgrunn videregående skole
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Ved prøveinntaket i mai er det kun søkere med ungdomsrett som vil få et tilbud. Søkere med ungdomsrett utgjør 6 456 søkere og 6 065 (93%) av disse har nå fått et tilbud.

Ca. 90 prosent av søkerne har fått tilbud på 1. ønske for både skole og utdanningsprogram. Dette er samme nivå som i fjor.

Søkerne fikk svar på tekstmelding 21. mai.

Tre prosent oppgang for Vg1

Til Vg1 er det 2 669 søkere. Av disse har 2 583 fått tilbud.  Dette tilsvarer 96,7 prosent av søkerne. Ca. 88 prosent av søkerne til Vg1 har fått tilbud om sitt 1. ønske (skole og utdanningsprogram), en oppgang på rundt 3 prosent fra i fjor.

I begynnelsen av mai justerte politikerne i Hovedutvalg for kompetanse skoletilbudet for 2013-2014. I tirsdagens møte ble det vedtatt at Vg3 Hud ved Croftholmen vgs og Vg3 Apotekteknikk ved Skogmo vgs også blir et tilbud skoleåret 2013/2014.

Kan miste plassen

Prøveinntaket i mai er med bakgrunn i karakterene fra 1. termin. Det er standpunktkarakteren som er avgjørende for det endelige inntaket. Det er derfor viktig å presisere at søkeren kan miste plassen ved andreinntaket i juli dersom poengsummen på standpunktkarakterene ikke er høy nok til å beholde plassen.

Om lag 10 prosent av søkerne er ved dette prøveinntaket ukvalifisert til sine 1.ønsker.

Inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse ved Hjalmar Johansen for søkere med yrkeskompetanse, vil skje i juli. Andre ikke-rettssøkere til påbyggingsklassene vil kunne få et tilbud i august.

Inntak i juli og august

Alle som har rett til videregående opplæring, vil få et tilbud i løpet av sommeren.

Neste inntak er 8. juli. Siste inntak er 5. august. Søkere uten rett, kan få et tilbud på ledige plasser ved siste inntak i august.

Søkere må logge seg på www.vigo.no for å svare på tilbudet om skoleplass. Svarfristen er 1. juni.