54 nye studieplasser

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 20.06.2013 / Oppdatert: 21.06.2013
Kreftomsorg i praksis
Fagskolen har fått nye studieplasser
Foto: Lars Halvor Simones
Åpne

Fylkeskommunen søkte om dette i vår, og er glade for tilskuddet. 

Studietilbudene går over to år, og det er ønskelig å tilby nye kurs hvert år. På grunn av stor aktivitet, blant annet på grunn av nye tilskudd som Telemark fylkeskommune har fått, stod nye tilbud i fare fra høsten 2013.

- Vi er veldig fornøyd med at det er stor etterspørsel etter slik utdanning i Telemark, sier Nils Thorbjørn Myhren, rådgiver i skoletilbudsteamet.

Helt nytt tilbud

Telemark fylkeskommune har fordelt de 54 studieplassene på Fagskolen Telemark og AOF Telemark og Vestfold.

Dette gjelder for tre studietilbud: «Kreftomsorg og lindrende pleie» (Fagskolen Telemark) og «Kroniske sykdommer hos voksne og eldre» (AOF Telemark og Vestfold).

Et helt nytt tilbud som heter «Ernæring i pleie- og omsorgstjenester» med 17 plasser tilbys også på AOF. 

- Viktig for fagskolene

- Dette ekstraordinære tilskuddet er viktig for fagskolene i Telemark, fordi det gir oss mulighet til å opprettholde kontinuiteten i våre tilbud rettet mot kompetanseheving i helse- og omsorgssektoren i fylket, sier Jens Christian Thysted, rektor ved Fagskolen Telemark.

Også Ragni Biberg, daglig leder ved AOF Telemark og Vestfold gleder seg over nyheten.

- Vi er svært glad for at vi nå kan være med på å øke praktiske kompetansen i kommunene, som har et stort behov for økt og ny kompetanse innen pleie- og omsorgstjenesten etter at samhandlingsreformen ble innført, sier hun.

Slik er studieplassene fordelt

Fagskolen Telemark:

  • Kreftomsorg og lindrende pleie, 2013-2015 (2-årig), 20 studieplasser (samme tilbud som avsluttes våren 2013)

AOF Telemark og Vestfold:

  • Kroniske sykdommer hos voksne og eldre, 2013-2015 (2-årig), 17 studieplasser (samme tilbud som avsluttes våren 2013)
  • Ernæring i pleie- og omsorgstjenester, 2013-2014 (1-årig), 17 studieplasser (helt nytt tilbud)