215 millioner til bypakka

Av: Pål Horsle / Publisert: 07.08.2013 / Oppdatert: 14.08.2013
Terje Riis-Johansen og Marit Arnstad
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen mottar 215 millioner kroner i belønningsordningen for bypakke Grenland fra samferdselsstatsråd Marit Arnstad
Foto: Pål Horsle
Åpne

Samferdselsstatsråd Marit Arnstad (Sp) kunngjorde i dag ved Menstadbrua i Skien at Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan får 215 millioner kroner i belønningsmidler i forbindelse med bypakke Grenland.

- Grenlandsområdet har gjennom belønningsordningen blitt tatt på alvor og blitt tilgodesett med store midler. En ny milepæl i bypakke Grenland er nådd. Nå får vi anledning til å sette i gang, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. - For eksempel gir det oss muligheter til raskt å skape et betydelig bedre kollektivtilbud.

35 millioner i 2013

Av de 215 millionene utbetales 35 millioner allerede i år.

  • 2013: 35 millioner kroner
  • 2014: 60 millioner kroner
  • 2015: 60 millioner kroner
  • 2016: 60 millioner kroner

Tilskuddet fra belønningsordningen skal benyttes til finansiering av tiltak som kan medvirke til at man når måla i bypakka. – Et viktig mål er at belønningsordningen skal bidra til å begrense veksten i biltrafikken, sa Arnstad.

I avtalen om belønningsordningen ligger en forpliktelse om at tiltakene skal stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal man få til ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

- En forutsetning for videre bevilgning er at målene for belønningsmidlene skal evalueres. Men det er opp til kommunene som har sagt ja til bypakka å prioritere tiltak, sa Arnstad.