1 milliard kroner til fylkeskommunene

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 07.05.2013 / Oppdatert: 08.05.2013
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Foto: Max Emanuelson
Åpne

Tirsdag formiddag ble kommuneproposisjonen for 2014 sluppet. Regjeringen foreslår at kommunene får mellom 6 og 6,5 milliarder kroner i reell vekst i inntektene i 2014.

Av dette får fylkeskommunene 1 milliard kroner i frie inntekter. Av disse er 500 millioner kroner ment som finansiering knyttet til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter.

- Stort behov for å øke økonomisk handlefrihet

- Det er viktig med økte frie midler til fylkeskommunene, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen i en kommentar til kommuneproposisjonen.

Han sier det er et stort behov for å øke den fylkeskommunale handlefriheten fremover.

- Vi har særlig et stort etterslep på vedlikeholdet på våre fylkesveier, og trenger derfor økt økonomisk handlefrihet.

Les mer om revidert statsbudsjett her

Forventer reduksjon i rammetilskudd

Hvor mye Telemarks kommuner og Telemark fylkeskommune får blir kjent når statsbudsjettet for 2014 legges fram i oktober.

- Så lenge fordeling ikke er kjent er det vanskelig å anslå hvordan den samlede effekten for Telemark fylkeskommune vil bli, sier økonomisjef Mette Fjulsrud.

Det forventes en reduksjon i antall 16-18 åringer i Telemark.

- Dette vil isolert sett innebære en reduksjon i rammetilskudd for 2014, sier Fjulsrud. 

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sier oppdaterte befolkningstall og fordeling på 16-18-åringer vil ha en stor betydning for Telemark fylkeskommune.

- Dette vil gi oss en pekepinn på arbeidet vi har presentert når det gjelder skoletilbudsstrukturen.

Les også: Dimensjonerer for fremtidens skole

Opprustning av fylkesveier

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, planlegging og støtte til kollektivtrafikk, folkehelse, tannhelse, kulturminnevern, kultur og idrett, regional utvikling, regionalforvaltning og anlegg og vedlikehold av fylkesveier.

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 er det satt av 10 milliarder til fornying og opprustning av fylkesveier. 500 millioner av disse skal brukes neste år. Midlene kommer med særskilt fordeling i rammetilskuddet.

Samtidig avvikles rentekompensasjonsordningen for fylkeskommunene.