- Vil skape et sterkere samarbeid

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.12.2012 / Oppdatert: 06.03.2013
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Krzysztof Hetman, Marshal i Lubelskieregionen, signerer samarbeidsavtale mellom de to regionene.
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen, Krzysztof Hetman, Marshall (fylkesordfører) og Sławomir Sosnowski, Vice Marshall (fylkesvaraordfører) i Lubelskieregionen, signerer avtalen.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

For Telemark sin del betyr dette større muligheter for bedriftssamarbeid, høgskolesamarbeid, studentutveksling, forsknings- og utviklingssamarbeid og reiselivet. 

- Det er en stor glede å signere denne avtalen. Dette vil skape et sterkere samarbeid mellom Telemark og Lubelskie, sa fylkesordfører i Telemark, Terje Riis-Johansen, etter at avtalen var underskrevet onsdag formiddag.

Fornybar energi, avfall og gjenvinning

For å få firmaer fra Telemark til å samarbeide med bedrifter i Polen, har de to regionene nå inngått en en avtale med fokus på fornybar energi, avfall og gjenvinning, miljøovervåking og vannbehandling.

- Vi kan øke våre miljømessige standarder, vi er alle engasjerte i energi og miljø. Jeg ser fram til konkrete resultater i årene som kommer, avsluttet fylkesordføreren.

Også Krzysztof Hetman, Marshall i Lubelskie (fylkesordfører) er glad for samarbeidsavtalen. Han og fylkesvaraordfører i Lubelskie, Sławomir Sosnowski, skrev begge under avtalen.

- Jeg er sikker på at utveksling av kunnskap og studentutveksling vil gjøre forholdet vårt sterkere, sa Hetman.

Spent på samarbeidet

Lise Wiik er leder for Hovedutvalg for næringsutvikling i Telemark, og er spent på samarbeidet mellom fylket og Lubelskieregionen i Polen.

- Med ulike erfaringer og ulike kulturer er det alltid noe å lære. Samarbeidsavtalen vil være positiv for oss også. Dette trigger vårt samarbeid for grønn energi og kunnskapsutveksling, sier Wiik.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Krzysztof Hetman, Marshal (fylkesordfører) i Lubelskieregionen.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Krzysztof Hetman, Marshal (fylkesordfører) i Lubelskieregionen i Polen, signerer samarbeidsavtale mellom de to regionene.


Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Søker om EØS-midler

Til å drive dette samarbeidet bruker fylkeskommunen partnerskapsavtalen de har med Green Business Norway som fokuserer på eksport av kompetanse, teknologi og løsninger fra medlemsbedriftene i Telemark og Norge.

Ut over det forretningsmessige potensialet er det også muligheter for forsknings og utviklingssamarbeid, hvor blant annet forsknings- og utviklingsinstituttet Tel-Tek, med base i Porsgrunn, har samarbeid på gang i Lubelskieregionen.

Polen er en stor mottaker av EØS-midler. Lubelskie-regionen har sterke ambisjoner om å samarbeide med partnere i Norge og søke om EØS-midler til samarbeidsprosjekter blant annet innenfor miljøområdet.