Vil ha mer penger til vannovervåking

Av: Carsten Øhrn / Publisert: 17.10.2012 / Oppdatert: 17.10.2012
Folkesamling
Møtte Miljøverndepartementet
Foto: Lars W. Solheim (Vestfold fylkeskommune).
Åpne

Kolderup fra Buskerud fylkeskommune er leder av vannregion Vest-Viken, og inviterte i sommer Miljøvendepartementet til dialog om utfordringene vi står ovenfor for å nå målet om et godt vannmiljø. 
Torsdag 11. oktober møtte han sammen med ordførere fra Valdres og Hallingdal miljøverndepartementet på Gomobu fjellstue på Vaset i Nord-Aurdal.

Miljøverndepartementet var representert ved Gudrun Schneider, fagdirektør for vann- og villaksprosjektet og rådgiver Øystein Skurdal.

Erfaringer

På dagsorden stod erfaringer så langt sett fra vannområdenes og vannregionmyndighetens side.

Dette ble belyst ved innlegg blant annet om vannkraft fra Tony Arild Kjøl, ordfører i Hol kommune, om oppdrett av fisk i Valdres ved Lars Kvissel, ordfører i Vestre Slidre kommune og om kommunenes arbeid med gjennomføring av tiltak ved Rune Høiseth, ordfører i Larvik kommune. 

- Arbeidet med forvaltningsplanen må ses i sammenheng med andre regionale utviklingsoppgaver - slik som folkehelse, næringsutvikling, stedsutvikling, reiseliv og kulturminneforvaltning, sa Jon-Andreas Kolderup, i møte med departementet.

Måloppnåelse i tråd med vannforskriften er viktig for forvaltningen av våre vannressurser. Helhetlig vannforvaltning er flernivåstyring på tvers av sektorene.

- Hvordan vi evner å få til hensiktsmessige strukturer for samhandling på tvers av politiske og administrative grenser vil påvirke vår måloppnåelse, avsluttet Kolderup før han overleverte følgende budskap til departementet:

  • Økt samarbeid mellom staten og vannregionmyndighetene
  • Betydelig økning av midler til overvåking for å styrke kunnskapsgrunnlaget til forvaltningsplanen
  • Betydelig økning av midler til vannområdearbeidet
  • Prioritere arbeid med hvordan godkjent forvaltningsplan skal anvendes i kommunal og statlig planlegging og virksomhet