- Vi må ha dobbeltspor for tog til Grenland

Av: Tania Ripoll / Publisert: 26.11.2012 / Oppdatert: 27.11.2012
Hedda Foss Five ordfører i Skien , Nicolai Boye leder NHO Telemark, Irene Bordier Haukedal distriktssekretær LO Telemark, Øystein Beyer ordfører i Porsgrunn kommune
De vil ha InterCity til Skien
Foto: Marianne Synnes Kåsa, Skien kommune
Åpne

Siste hånd legges i disse dager på Nasjonal transportplan.  I fellesskap sender NHO Telemark, LO Telemark, Porsgrunn kommune og Skien kommune et felles budskap til statssekretærutvalget som arbeider med planen.

- Vi står sammen om kravet om full utbygging av dobbeltspor med endestasjoner i Skien, Lillehammer og Halden. Både kommuner og næringsliv i hele regionen har engasjert seg, for det er en bekymring om at ambisjonene i den endelige beslutningen blir lavere enn det som er blitt utredet, sier Øystein Beyer, ordfører i Porsgrunn.

Kraftig kutt i reisetid

Regjeringen skal fremme forslag til ny nasjonal transportplan for Stortinget på nyåret 2013. Jernbaneverket har vist at det er mulig å få dobbeltspor i hele Intercitytriangelet med endestasjoner i Skien, Lillehammer og Halden innen 2023.

Gevinstene er kraftig kutt i reisetid, mye bedre kapasitet for både gods og persontrafikk, og økt trafikksikkerhet.

Bartnesutvalget som arbeider med Nasjonal transportplan, har i disse dager de siste møtene med fylkeskommuner og andre for å få de siste innspillene. 

- Viktig for hele Sør-Norge

Telemark fylkeskommunes representant Sigbjørn Molvik er i dag, mandag, i møte med utvalget. 

Beskjeden han har med i kofferten fra Nicolay Boye, regiondirektør i NHO Telemark er krystallklar:

- Satsingen på tog er viktig ikke bare for Grenland, men for hele sørlige Norge. Med den varslede befolkningsveksten i Oslo og fylkene rundt, vil motorveiene måtte bygges ut massivt hvis ikke det blir satset på tog.

Fra vei til bane

Konsekvensutredningen om Intercitystrekningen viser at ingen annen strekning vil få større uttelling i redusert reisetid enn jernbanen mellom Skien, Tønsberg og Oslo. Fra Oslo, Drammen, Tønsberg og videre til Grenland passerer man noen av Norges tettest befolkede områder. Veien her kan ikke ta unna for den veksten som uansett vil komme.

Få steder kan så mye transport flyttes like effektivt over fra vei til bane. Med dobbeltspor på Vestfoldbanen ligger det i tillegg godt til rette for å fortsette jernbanen mot Sør- og Vestlandet.

- Tenk at i dag går det 100 trailere med gods til og fra Herøya – og her ligger det allerede spor som gjør at dette godset lett kan flyttes over til tog. Det er litt av en miljø- og effektivitetsgevinst, påpeker Irene Bordier Haukedal, distriktssekretær i LO Telemark.

Redd utbyggingen stopper i Tønsberg

En bekymring deles av alle; at beslutningen kun vil basere seg på økonomi. 

– Vi er reelt bekymret for at Intercityprosjektet skal snevres inn, og at utbyggingen kun blir i det «indre triangelet» med stoppestasjon i Tønsberg.  Det er mange prosesser i gang nå, og vi er redd for at beslutningene fattes for raskt – og før den offentlige debatten om miljøgevinstene, samfunnsutviklingen og vekst i befolkning og næring i vår region kommer skikkelig i gang, Hedda Foss Five ordfører i Skien kommune.

 Alle aktørene vil i tiden som kommer arbeide inn i sine organisasjoner for å holde trykket oppe – ingen skal være i tvil om at dette er av stor betydning for næringsliv og kommuner i Telemark.