Venter i spenning på svar

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 03.09.2012 / Oppdatert: 09.03.2017
Rjukan videregående skole fra lufta. Foto: Telemark fylkeskommune
Rjukan videregående skole
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Telemark har fra før av kun én landslinje: på Notodden er det landslinje for yrkessjåfører.

Nå søkes det om to landslinjer til, begge unike og viktige satsinger.

Heste- og hovslagerfag

På Søve videregående skole ønskes det et landslinjetilbud i heste- og hovslagerfaget med vekt på hovslagerfaget.

Bakgrunnen for søknaden er problemer med rekruttering til faget. Av dagens rundt 400 hovslagerårsverk er det kun 42 med fagbrev.

Undersøkelser viser at antallet elever på Vg2 Heste- og hovslagerfag, som har hovslager som ønsket sluttkompetanse, er på cirka 15 elever per år. Det tilsvarer i gjennomsnitt én elev annet hvert år ved skolene.

Villreinsenter og HiT-samarbeid

På Rjukan videregående skole søker man om å få tildelt landslinjetilbud i Studiespesialisering innenfor Natur- og miljøfag ved Rjukan videregående skole fra høsten 2013.

Fylkeskommunen og skolen ønsker en kraftig satsing på realfag, noe som er i tråd med nasjonale føringer. Søknaden springer ut av et trekantsamarbeid med skolen, Norsk Villreinsenter på Skinnarbu og Høgskolen i Telemark (HiT).

Etter planen skal elevene få cirka en tredjedel av undervisningen ved villreinsenteret og områdene rundt Møsvatn. Det er også planlagt at elevene skal kunne skaffe seg 30 studiepoeng over tre år i et samarbeid med HiT.

Møte med Kunnskapsdepartementet

Fredag skal fylkesordfører i møte med Kunnskapsdepartementet for å prate om landslinjene. 

- Det er to veldig gode søknader fra Rjukan og Søve. Vi i Telemark kan gjøre en god jobb, og dette vil styrke fagmiljøene på de to skolene, forteller Riis-Johansen.

Han har tro på at Telemark får landslinjer på plass.

- Det er veldig naturlig at vi får de to landslinjene på plass, sier fylkesordføreren.

Om Søve og Rjukan videregående skoler får tildelt landslinjer blir kjent når Statsbudsjettet blir offentliggjort 8. oktober.