Trafikksikkerhetspris til Tellefsen

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.06.2012 / Oppdatert: 18.07.2013
Vidar Tellefsen fra Aksjon E18 fikk Telemark fylkes trafikksikkerhetspris for 2011.
Prisen markerer prisvinnerens spesielle innsats for å bedre trafikksikkerheten i sitt eget nærområde, kommune eller i fylket.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Dette var utrolig moro, sier prisvinneren.

Vidar Tellefsen er godt kjent av pressen og har i flere år kjempet for en bedre og sikrere E18 gjennom Telemark. Tellefsen har også jobbet aktivt for fylkesveiene.

Prisen ble delt ut på mandag, av fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

- Prisen går til en person som har jobbet aktivt for trafikksikkerhet på en av de mest ulykkesbelastede veistrekningene i landet, sa Sigbjørn Molvik, leder for hovedutvalg for samferdsel, som delte ut prisen.

Ser fram til ny vei

Prisen, som deles ut hvert år, markerer prisvinnerens spesielle innsats for å bedre trafikksikkerheten i sitt eget nærområde, kommune eller i fylket.

Aksjonsgruppa for en sikrere E18 gjennom Telemark ble stiftet sommeren 2005, og jobber for en ny firefelts motorvei gjennom Bamble, fire nye kryss og ulike strakstiltak.

- Vi ser fram til en ny firefeltsvei i 2017-2018, sier Vidar Tellefsen.

- Ført til konkrete resultater

I brevet som TFU hadde lagt til grunn for prisen, stå det blant annet:

"Hans innspill til endringer på eksisterende veinett via pressen og direkte til ansvarlige i Statens Vegvesen og kommunen, og har i mange tilfeller ført til konkrete resultater. Også Trygg Trafikk har nytt godt av Tellefsens trafiksikkerhetsteft, som er blitt videreformidlet til ansvarlige veimyndigheter."

Fylkes trafikksikkerhetsutvalg består av fylkespolitikere og medlemmer fra Utrykningspolitiet, Telemark politidistrikt, Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.