Telemark som energifylke

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 20.11.2012 / Oppdatert: 06.06.2013
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Multiconsult har på oppdrag for Telemark fylkeskommune, (på bakgrunn av sak om Sauland Kraftverk i november 2011), skrevet en rapport om Telemark som energifylke.

Det er mye kraftproduksjon i Telemark, og fylket som helhet har en positiv balanse mellom de ulike energiressursene.

-Rapporten vil være svært interessant for alle aktører som har interesse for energi i Telemark. Den viser både til status for de enkelte energikildene og hva slags potensiale som ligger i de, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Fem energiressurser skiller seg ut i Telemark i forhold til potensial, ifølge rapporten: vannkraft, vindkraft, sol, bioenergi og industriell spillvarme. 

Andre ressurser som bølger, tidevann og saltkraft har fylket dårligere forutsetninger for å utnytte.

Vannkraft:

Vinnkraft: Det største vindpotensiale er nord og øst i Telemark, det vil si kommunene Tinn, Tokke, Vinje, Hjartdal og Fyresdal. Også Drangedal har et teknisk potensial ved noe lavere vindhastigheter. 

- Vindforholdene ligger til rette for vindparker i Telemark, skriver Multiconsult.

Sol: - Telemark er et av landets beste fylker for solenergi, konkluderer rapporten.

Men med dagens kostnadsnivå og rammebetingelser anses det som mindre aktuelt med solkraftanlegg i større skala i fylket de neste årene.

Biobrensel: Skogen som ressurs er betydelig i Telemark.

- Det er et betydelige potensial for eksport av biobrensel. Dette kan eksporteres uforedlet eller foredlet flis, pellets, biokull eller biodrivstoff.

Multiconsult understreker at det er viktig at det er en balanse i uttaket fra skogen for at verdikjeden skal fungere og kostnaden på energiflisen skal holde seg lav. 

Spillvarme:

(Energi i form av varme dekkes hovedsaklig av direkte elektrisk oppvarming, bioenergi, fyringsolje, gass, varmepumper og fjernvarme. 

- Potensialet for konvertering til fornybare energikilder der det benyttets elektrisitet eller forsile brensler er til dels begrenset av infrastruktur i byggene, og til edls andre tekniske markedsmessige barrierer i industrien og eiendomssektoren.)