Støtter ny parkeringslov

Av: Tania Ripoll / Publisert: 02.10.2012 / Oppdatert: 03.10.2012
Biler i kø
Bilkø i Porsgrunn
Foto: Danny Twang
Åpne

Fylkesutvalget behandlet tirsdag offentlig høring om ny parkeringslov.

Lovforslaget, som er på høring fra Samferdselsdepartementet, innebærer at kommunene gis mulighet til å pålegge private grunneiere å innføre parkeringsavgift. I dagens lov har kommunene bare anledning til å kreve inn parkeringsavgift på kommunale plasser, noe som bla. fører gratis parkering på kjøpesentre.

I sin innstilling støttet rådmann Evy-Anni Evensen lovforslaget. Hun begrunnet dette med at den nye loven vil gi kommunene større handlingsrom til å utvikle sin parkeringspolitikk, og slik muliggjøre nasjonale, regionale og kommunale mål om å øke bruken av miljøvennlig transport.

Gulrot, ikke pisk

Gunn Marit Helgesen (H) mente avgifter ikke er et egnet virkemiddel for å få ned biltrafikken og opp kollektivbruken. - Det det handler om er å ha et bra alternativ, sa hun. - Hva skal til for å få flere over på kollektiv? Hadde en bygget ut bedre fremkommelighet for busser hadde mange flere valgt det alternativet. Jeg er mot å innføre lover og bøter istedenfor å bygge ut kollektiv, sa Helgesen.

Johan Tønnes Løchstøer (V) støttet forslaget. -Jeg tror Grenlandskommunene med dette forslaget vil få et virkemiddel som de kan bruke for å støtte opp om den felles areal- og transportpolitikken. Vi kan ikke nå vedtatte klimamål med mindre vi reduserer biltrafikken i Grenland. Der jeg tror loven vil bli benyttet tror jeg den er et egna virkemiddel, sa Løchstøer. 

Øker lokalt sjølstyre

- Vi har i dag en betydelig utfordring i Telemark ved at vi ikke har mulighet til å utvikle en felles parkeringspolitikk, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP) til støtte for lovforslaget.

- Dette øker det lokale sjølstyret, fremhevet han.

Høringsforslaget ble vedtatt mot fire stemmer.