Står klar til skolestart 2018

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.06.2012 / Oppdatert: 17.07.2013
Skien videregående skole inngangsparti
I april ble det vedtatt at en ny Skien videregående skole skal ligge på Prestejordet, der den er i dag.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

I dag møttes fylkestinget i Langesund for å behandle politiske saker før sommeren.

Skien videregående skole vil være klar til bruk til skolestart i 2018. Årsaken er at skole- og tilbudsstrukturen for de videregående skolene i Telemark skal utredes først, blant annet med høringsuttalelser. Utredningen vil vise om det behov for å endre skoletilbudet for den nye skolen.

- Det er viktig at vi får en grundig prosess, sier Solveig Sundbø Abrahamsen (H).

Elevtallet ned 20 prosent

Fram mot 2020 vil tallet på elever i fylket gå ned med rundt 20 prosent.

Det betyr at det er behov for å se på dimensjonering av programtilbudet og skolestrukturen. Bygging av en ny skole skal sees i sammenheng med dette.

Opprinnelig skulle en ny skole stå klar i 2016, men politikerne ønsker en grundigere gjennomgang, blant annet ved at saken skal ut på høring til kommunene. Dermed vil vedtak om ny Skien videregående skole sannsynligvis ikke bli tatt før på fylkestinget i oktober 2013.
Dette fører til at skolen trolig ikke vil stå klar før 2018 eller 2019.

Juni eller oktober 2013

Konstituert fylkesrådmann Mette Fjulsrud skisserte to alternativer for framdrift for Skien videregående skole.

Det ene alternativet tar sikte på rask fremdrift, med høring organisert gjennom en høringsrunde med påfølgende høringskonferanse, og endelig vedtak på tilbudsstruktur i juni 2013.

Det andre alternativet innebærer høringsrunde som inkluderer behandling i kommunestyrene, med endelig behandling av saken i oktober 2013.

Hvilket alternativ det blir, vil politikerne behandle etter sommerferien.

- En viktig sak

Tor Erik Baksås (Sp) sa på talerstolen at det er viktig å bruke tid på prosess for å få forankring.

- Dette er en viktig sak for fylkeskommunen, kommunene og hele Telemark. Jeg er ikke redd for det siste alternativet rådmannen skisserer.

I april ble det vedtatt at en ny Skien videregående skole skal ligge på Prestejordet, der den er i dag.