Skrev under historisk avtale

Av: Tania Ripoll, Eva Susanne Drugg / Publisert: 31.08.2012 / Oppdatert: 03.09.2012
Samfunnskontrakt mellom Nelfo og Telemark fylkeskommune
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

I april signerte Kunnskapsdepartementet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene en samfunnskontrakt for å skaffe plass til flere lærlinger.

Nå følger Telemark fylkeskommune som den første fylkeskommunen i landet dette opp med en bindende avtale med elektrobransjen frem til 2020.  

- Historisk dag

Avtalen ble skrevet under på Skogmo videregående skole fredag 31. august, av fylkesvaraordfører Christian Tynning Bjørnø, styreleder i NELFO Telemark, Kim David Lid, distriktssekretær i EL og IT forbundet i Vestfold og Telemark, Are Solli, og daglig leder for Opplæringskontoret for Elektrofag i Telemark, Gunnar Steen Larsen.

- Dette er en historisk dag for elektroelevene i Telemark! Innen 2013 skal 10 samfunnskontrakter signeres over hele det yrkesfaglige løpet. Vi går i takt for arbeid og kompetanse, sier Tynning Bjørnø.

Forpliktelser

Samfunnskontrakten forplikter på den ene side fylkeskommunen til å rådføre seg med og imøtekomme elektrobransjens behov for arbeidskraft i dimensjoneringen av tilbudet. På den annen side forplikter elektrobransjen seg til å stille opp med lærlingplasser for elevene.  

Kontrakten gir en svært ønsket forutsigbarhet for ungdommer i Telemark når de skal velge seg utdanning. Samtidig vil den sikre nødvendig kompetanse og arbeidskraft i fylket.  

Samfunnskontrakten med elektrobransjen er bare begynnelsen. Telemark fylkeskommunes mål er å tegne 10 regionale samfunnskontrakter innen utgangen av 2013 i samarbeid med partene i arbeidslivet.