- Sauherad har klart det

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 03.10.2012 / Oppdatert: 03.10.2012
Norsk Eplefest 2012
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Programmet ble offisielt åpnet av fylkesrådmann Evy-Anni Evensen, som gratulerte Sauherad med arrangementet, og åpnet talen med velvalgte ord.

- Lage fest og skape blest om det en klarer aller best. Det finnes mange teorier som viser til at om du kan bygge på det positive - så følger utvikling av mye godt annet med. Gjennom Norsk Eplefest har dere klart å bygge videre på det som er positivt, det som er vellykket.

Ildsjeler

Og Sauherad har virkelig klart å sette eplebygda på kartet som Norges største epleprodusent.

Lokale ildsjeler startet arrangementet i 2006 med mål om å få frem stoltheten over bygda. Det målet klarte de allerede første år.

Superlativer som stolthet, glede og overraskelse var noen av ordene som beskrev arrangementet.

Telemark fylkeskommune ved Folkehelseprogrammet har vært en medspiller særlig de første årene med både stand og konferanser der sunt kosthold, sosiale møtesteder, fysisk aktivitet, helsefremmende skoler og barnehager og kultur er sentrale satsningstema.

Fylkeskommunen har i tillegg bidratt økonomisk til arrangementet.

Skryter

Evy-Anni Evensen skryter av engasjementet og viser til viktigheten av fokus på lokale, sunne produkter.

- Eplet er også viktig for Telemark fylkeskommune. Frukt, og da spesielt eplet som er lettest tilgjengelig for oss, har en viktig plass i folkehelsearbeidet, som er en viktig del av fylkeskommunens tjenestetilbud.
Et av målene til Norske Eplefest, i tillegg til å ønske velkommen til hyggelige og underholdende dager, er at epleproduksjonen i Sauherad og Telemark skal bli synlig over hele Norge.

Hvert fjerde eple fra Sauherad

Hvert fjerde eple som produseres i Norge kommer fra Sauherad. Bygda har et spesielt gunstig klima, som egner seg godt for fruktdyrking. Allerede i 1738 ble det høstet epler i Sauherad. 

Det vakre kulturlandskapet gir en idyllisk ramme rundt arrangementet, som trekker flere tusen mennesker hvert år.

I tillegg til at eple-, annet fruktdyrking og lokalmat for øvrig er tema for festen, setter de mange kulturarrangementene en ekstra spiss på opplevelsen.