Satser på næring- og stedsutvikling

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 25.09.2012 / Oppdatert: 26.09.2012
Telemark fylkeskommune
Foto: Kommunal- og regionaldepartementet
Åpne

Størsteparten gikk til næringsutvikling i form av nyskaping og videreutvikling av etablerte bedrifter. En stor del av potten gikk også til styrking av næringsmiljø og entreprenørskap.

Rundt 34 prosent av pengene gikk til stedsutvikling og profilering.

- Flere gode tiltak

Det viser rapporteringen til Kommunal- og regionaldepartementet om brukene av midlene til regional utvikling.

Til sammen fordelte fylkeskommunene i Norge cirka 2,6 milliarder kroner.

- Regjeringen vil legge til rette for å utnytte verdiskapingspotensialet i alle deler av landet. Vi ser at Telemark fylkeskommune har satt i gang flere gode steds- og næringsutviklingstiltak for å legge til rette for at folk kan få arbeid og trives i Telemark, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Utvikler attraksjonskraft

- Telemark skal være et godt sted å bo i, istemmer Jon Skriubakken, utviklingssjef i Telemark. Vi jobber mye med å utvikle attraksjonskraft, og det gjøres ved å satse på Bolystprosjektet, kultur, idrett og friluftsliv og profilering av fylket.

Fylkeskommunen satser også på næringsutvikling gjennom næringshager. I januar 2012 ble Kviteseid næringshage etablert, og det jobbes nå med en næringshage i Fyresdal.

Han forteller at fylkeskommunen har gitt midler til tre inkubatorer i fylket, som skal hjelpe bedrifter med utvikling, blant annet innenfor mat- og naturbaserte næringer på Dyrsku’n. Videre arbeides det med å kople det totale rådgivningsapparatet sammen i et nettverk.

Grønn IKT-satsing

Av midlene fra Kommunal- og regionaldepartementet går en del til Innovasjon Norge.

- Blant annet kan vi nevne at 8 millioner kroner av 2011 midlene ble øremerket grønn IKT-satsing i Rjukan gjennom Innovasjon Norge, sier Skriubakken.

Fylkeskommunen har også gitt midler til «Virkemidler for regional forskning og innovasjon» (VRI).

- Gjennom VRI har vi betalt 12 forskere for at de skal arbeide med forskning, utvikling og innovasjon i bedriftene. I 2011 var det 111 enkeltbedrifter som var inne i dette arbeidet..

Ga mest til stedsutvikling

Telemark har lavere vekst i folketall enn sammenlignbare fylker og tallet på arbeidsledige er høyere enn gjennomsnittet i Norge.

For å møte disse utfordringene, satser Telemark fylkeskommune på næringsutvikling, stedsutvikling og profilering.

Ingen annen fylkeskommune fordelte så stor del av midlene sine på stedsutvikling og profilering som Telemark i 2011.