Over 90 prosent fikk ønsket sitt oppfylt

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 09.07.2012 / Oppdatert: 27.08.2012
Undervisning i klasserom. Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Av totalt 6841 søkere med ungdomsrett, voksenrett og fullføringsrett har 94 prosent fått tilbud ved andreinntaket 9. juli.

91 prosent har fått innfridd sitt førsteønske, det er en prosent opp fra i fjor. På Vg1-nivå har 88,6 prosent av søkerne fått skoleplassen de ønsket seg. Det er en oppgang på 1,2 prosent fra 2011.

Alle søkere som får et nytt tilbud om skoleplass eller venteplass mottar en tekstmelding 9. juli. Elevene må svare innen mandag 16. juli.

Uten tilbud

Ved søknadsfristen til videregående opplæring 1. mars var det 6904 søkere. 258 personer av disse er ikke med i dette inntaket fordi de ikke har rett til videregående opplæring. I dette inntaket er de med ungdomsrett, voksenrett og fullføringsrett tatt med. Søkere uten rett vil være med på å konkurrere om ledige plasser i siste inntak.

100 søkere med rett står fortsatt uten tilbud. Av disse er det 74 søkere med ungdomsrett som ikke har fått tilbud.

På samme tidspunkt i fjor var det 73 søkere med ungdomsrett som ikke hadde fått plass.

Endring av skoletilbudet

Etter at søknadsfristen gikk ut 1. mars har 264 elever endret på ønskene sine, 91 flere enn i 2014.

Skoletilbudet som ble vedtatt i fylkestinget i desember fjor er justert etter søkernes ønsker. Den første justeringen ble vedtatt av hovedutvalget for kompetanse i mai. Siste justering er gjort av arbeidsutvalget i hovedutvalg for kompetanse 6. juli:

Nye klasser:

• En ekstra klasse Vg1 Bygg og anleggsteknikk ved Skogmo vgs.
• En ekstra klasse Vg2 Helsearbeiderfag ved Lunde vgs.

Mistet plassen

I år har 65 søkere mistet skoleplassen de fikk tildelt i mai på grunn av stryk eller ikke vurdering til standpunkt. Disse får anledning til å endre søknaden og være med i inntaket i august.

78 søkere mister tilbudet de fikk i mai på grunn av lavere poengsum og konkurrer seg inn på lavere ønsker.

Det er viktig at alle logger seg inn på vigo.no og svarer, også de som ikke ønsker skoleplassen de har fått tildelt.

Siste inntak i august

66 av søkerne som fikk tilbud i mai har ikke svart på tilbudet etter purring, og har dermed mistet plassen. Dersom de ønsker å være med i 3. inntaket må de ta kontakt med inntaksavdelingen i Telemark fylkeskommune på telefon 35 91 73 70.

For å svare på skoleplassen trenger søkere MinID, som også ble brukt i forbindelse med søkingen. Trenger du hjelp med dette, ta kontakt med brukerstøtte på telefon 800 30 300 eller minid@difi.no.

Siste inntak er 6. august, og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august.