Oppsiktsvekkende om thorium

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 26.11.2012 / Oppdatert: 05.03.2013
Rødberg i veiskjæring i Lensmannssvingane ved riksveien vest for Fensmyra.
Rauhaugitt fra Fensfeltet. Denne bergarten inneholder blant annet thorium.
Åpne

Thoriumforekomstene i Fensfeltet kan gi hundre ganger energien fra all olje og gass på norsk sokkel.

Dette kommer frem i en ny rapport fra blant annet regiongeologen i Telemark, Buskerud og Vestfold, Sven Dahlgren.

Møter energiutfordringene

Energibehovet i verden stiger i takt med befolkningsøkningen. Klimautviklingen tilsier at produksjon av CO2-fri energi fra nye kilder vil bli stadig viktigere i framtida.

En mulighet er å produsere energi fra thorium. I Norge finner den største forekomsten av thorium i Telemark, nærmere bestemt i den østlige delen av gruvefeltet Fensfeltet i Nome kommune i Telemark.

Energiproduksjon av thorium

Thoriumutvalget drøftet i 2008 Norges muligheter for thoriumenergiproduksjon.

Nå har en ekspertgruppe, «Thorium Think Tank» videreført arbeidet med muligheter for produksjon av thorium fra norske geologiske ressurser.

Prosjektet, som har utarbeidet to rapporter, er støttet av Oslofjordfondet.

Flere hundre tusen tonn thorium

Ifølge hovedrapporten har Fensfeltet thoriumressurser av sannsynlig framtidig nasjonal og internasjonal interesse.

Foreløpige anslag viser at det finnes mellom 56.500 og 675.000 tonn thorium i Fensfeltet. Dette har et potensielt energiinnhold på mellom 10 og 120 ganger energien i all olje- og gass fra norsk sokkel, inkludert det som hittil er utvunnet og som kan komme til å bli utvunnet.

Thorium er det eneste materialet som kan supplere uran som brensel i kjernekraftreaktorer. Kjernekraften vil være en del av en framtidig energimiks og har ingen utslipp av CO2 eller klimagasser. Knapphet på uran kan medføre større interesse og behov for å ta i bruk thorium.

- Oppsiktsvekkende tall

- Tallene som presenteres i denne rapporten er oppsiktsvekkende store, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Han tror Telemark kan få en helt spesiell posisjon globalt som enerigifylke i framtiden.

- Dette kan skje hvis mulighetene som ligger i  thoriumforekomstene blir utviklet i tråd med de mulighetene som antydes i rapporten.  

Må kartlegges bedre

«Thoriumressursene i Fensfeltet må vurderes i et globalt langsiktig perspektiv der verden vil trenge tilgang på kostnadseffektiv, bærekraftig og klimavennlig energi.» konkluderer rapporten.

Rappporten skriver også at Thoriumressursene i Fensfeltet er store i verdensskala, men at de er dårlig kartlagt og det er en stor utfordring å få ut thorium fra bergartene i industriellt omfang.

Rapporten anbefaler at det må gjennomføres omfattende undersøkelser og forskning for å få kartlagt og utnyttet ressursene.

Du kan lese hele rapporten, se infoboks til høyre.