Ønsker ikke ferjeanbud

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 23.10.2012 / Oppdatert: 26.10.2012
Kragerøskjærgården
Foto: Dan Riis
Åpne

I fylkestinget før sommeren ba politikerne administrasjonen om å utrede muligheten for å drive ferjedrift i egenregi både i Porsgrunn og i Kragerø.

Bakgrunnen for spørsmålet var et EØS-krav om konkurranseutsetting av ferjekontrakter.

Vil opprette dagens rutetilbud

Fylkesrådmannen i Telemark, Evy-Anni Evensen ønsker at ferjedriften skal organiseres i egenregi, og å avlyse den varslede konkurranseutsettingen av driften av ferjene som går i Kragerøskjærgården og fra Brevik.

Dette fikk hun altså medhold i fra både Hovedutvalg for samferdsel og Fylkesutvalget.

- Vi ønsker å opprettholde det tilbudet som er i dag fremover - minst, også når det gjelder å ivareta beredskapen i skjærgården, sier leder for Hovedutvalg for samferdsel, Sigbjørn Molvik (SV).

Både hovedutvalg for kompetanse og fylkesutvalget anbefalte i sine møter tirsdag å anbefale at ferjedriften ikke blir satt ut på anbud.

- Vil få større politisk kontroll

Sigbjørn Molvik uttrykker stor skepsis til de økonomiske innsparingene ved anbudsutsetting.

- Alternativet til å etablere et interkommunalt selskap (IKS) er å sette disse tjenestene ut på anbud.

Molvik er sterkt tvilende om det vil ligge økonomiske besparelser i å konkurranseutsette.

- Ved å opprette et IKS oppnår en i tillegg å ha langt større politisk kontroll og styring på denne virksomheten som vi har et ansvar for, sa han i møtet.

- Krevende og vanskelig sak

Gunn Marit Helgesen (H) sa i fylkesutvalget at hun synes saken er krevende og vanskelig.

- Jeg registrerer at vi igjen er i en dobbeltposisjon, som den som gir tilskudd og den som skal være deleier i IKS. Det er dumt, og noe jeg beklager. Disse rollene er vanskelige å kombinere på en god måte, sa Helgesen, som likevel mente opprettelse av et IKS var den beste løsningen.

Onsdag ble saken behandlet i fylkestinget i Bø, og det ble enstemmig vedtatt å opprette et interkommunalt selskap, og gir fylkesrådmannen myndighet til å gjøre det som er nødvendig for at det blir etablert. 

Dersom politikere i Porsgrunn og Kragerø kommuner vedtar forslaget vil Kragerø fjordbåtselskap AS og Porsgrunn Kommunale Fjordbusser omorganiseres til et interkommunalt selskap (IKS).

Aksjer fra 1800-tallet

12 prosent av aksjene i Kragerø fjordbåtselskap eies i dag av private småaksjonærer. Noen av disse må tvangsinnløses fordi aksjene stammer fra 1800-tallet, og eierne er ukjent.

Kommunene og Telemark fylkeskommune må sikre seg en eierandel på 90 prosent av selskapet, for å kunne kreve tvangsinnløsning av de private aksjene.

Dette betyr at fylkeskommunen må ut med mer penger.

- En egenorganisering vil kreve mer ressurser for administrasjonen enn hva en konkurranse ville gitt. Dette vil gjeldende selv om driften vil ligge i det interkommunale selskapet, skriver fylkesrådmannen i saksframlegget.