Ønsker grundigere gjennomgang

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.06.2012 / Oppdatert: 25.04.2013
Elever foran Porsgrunn videregående, avdeling Sør. Foto: Mari Johansen
Foto: Mari Johansen
Åpne

Onsdag 30. mai samlet fylkesutvalget seg i Tingsalen, hvor de blant annet behandlet saken om tilbudsstruktur i den videregående skolen.

Fram mot 2020 vil elevtallet i Telemark gå ned rundt 20 prosent. Det medfører behov for å vurdere dimensjonering av programtilbudet og skolestrukturen i Telemark.

- Vi har stor respekt for kompleksiteten denne saken har, sier leder for hovedutvalg for kompetanse, Jørund A. Ruud (Ap).

- Det er slik at spådomskunst er vanskelig. Tilflytting kan gjøre noe, men i hovedsak legger vi til grunn at elevtallsutviklingen er rimelig forutsigbart. Det er et veldig sammensatt bilde og det er mange momenter som må tas hensyn til, sier Ruud.

Behandles til høsten

Politikerne ønsker en grundig gjennomgang av skolestruktursituasjonen i Telemark.

Jørund A. Ruud fremmet et forslag på vegne av Arbeiderpartiet, SV og Sp, hvor de ber fylkestinget se på forslagene fra hovedutvalg for kompetanse og næringsutvikling, og legger til grunn for at det arbeides videre med konkretisering av saken i samsvar med dette. Forslaget ble vedtatt med seks mot fem stemmer.

Fylkesutvalget ber også fylkestinget behandle de mer konkrete problemstillingene som blir resultat av det videre arbeidet i hovedutvalgene, og i fylkestinget i oktober 2012.

Noen av forslagene fra hovedutvalg for kompetanse og næringsutvikling finner du nedenfor:

  • Fylkesrådmannens prognose for elevtallet legger til grunn for dimensjonering, planlegging og fastsetting skoletilbudet i fylket.
  • Fylkesrådmannens forslag til dimensjonering av utdanningsprogram blir lagt til grunn for skoletilbudsstrukturen fram mot 2020.
  • Det utarbeides sak som omfatter en vurdering av og et forslag til dimensjonering og faglig innhold på den enkelte skole, med konsekvenser for skolestruktur og anlegg i Skien, Bamble og Midt-Telemark. Dette legges til grunn for videre prosess med byggeprosjektet Skien videregående skole.

Saken skal behandles på fylkestinget i juni.

Bygges på Prestejordet

På fylkestinget i slutten av april stemte politikerne for at det skal bygges ny skole på Prestejordet, der skolen er i dag. Nå som saken om skolestruktur blir gitt mer tid, betyr det at en ny videregående skole i Skien vil stå klar til rundt skolestart i 2018.

I februar anbefalte fylkesutvalget at en ny skole skulle lokaliseres på Prestejordet, der skolen er i dag.

Opprinnelige skulle den endelige beslutningen om lokalisering ny skole vedtas på et ekstraordinært fylkesting 1. mars.