Nytt blikk på videregående opplæring

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 12.12.2012 / Oppdatert: 13.12.2012
Telemark fylkesting stemmer over vedtak på fylkestinget i desember 2012.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Det var Jørund A. Ruud (Ap), leder i hovedutvalg for kompetanse, som foreslo dette da Telemark fylkesting var samlet i Kragerø for å blant annet behandle budsjettet for 2013 til 2016. 

Ruud foreslår at forsøket organiseres som et pilotprosjekt ved noen av skolene, og varer i minst tre år.

Kristian Espeland fra KrF mente dette var et spennende forslag:

- Jeg synes forslaget til Jørund A. Ruud er et godt initiativ, sa han.

100 millioner til vei

Da fylkesutvalget behandlet budsjettet i november anbefalte de blant annet å låne 100 millioner kroner for å ruste opp de mest kritiske veistrekningene i Telemark.

Fylkestinget var enige i dette, og forslaget ble vedtatt onsdag formiddag.

- Det har blitt sagt at fylkeskommunens oppgaver er å tette “høl” - i tenna, i “hue” og i veien. Det stemmer ganske bra. 100 millioner kroner til tetting av hull i veien taler for seg selv, sa fylkesvaraordfører Christian Tynning-Bjørnø under budsjettdebatten. Også videregående opplæring falt inn i metaforen:

- Vi skal tette “høla” i hodet samtidig som vi skal åpne hull i gjerdet rundt videregående opplæring så flere kommer inn, sa fylkesvaraordføreren, men presiserte at hullene ikke må bli så store at elevene ramler ut igjen.

Bypakke Grenland

Bypakke Grenland var også tema i budsjettdepatten. Bypakken er en større tiltakspakke som skal gjøre Grenland bedre å bo i og få ned klimagassutslippene, gjennom veiutbedringer og rekke tiltak for gående, syklende og kollektivtransporten. Bypakken skal i stor grad finansieres gjennom bompenger.

Sigbjørn Molvik (Sv) ba fylkesordføreren sørge for maksimal framdrift i arbeidet med bompengesøknad og 4-årigavtale om belønningsmidler.

- En av flaskehalsene i trafikkutviklingen i Grenland er Gimlevegen - Augestadvegen, Lilleelvkrysset, på fylkesvei 32 i Porsgrunn. Fylkestinget er sterkt opptatt av å løse de trafikale problemer på denne veistrekningen, refererte Molvik fra talerstolen.-Den eneste måten å løse dette på er gjennom Bypakke Grenland.

Molviks forslag ble vedtatt mot fem stemmer.

Presser på for Grenlandsbanen

I fylkesordførerens tale til fylkestinget tirsdag snakket Terje Riis-Johansen om at planleggingen av Grenlandsbanen i samarbeid med Aust-Agder fylke bør komme raskt i gang. Banen skal knytte Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen.

- Arbeidet med dobbeltspor til Skien henger samtidig tett sammen med arbeidet for sammenknyting av Sørlandsbanen og Vestfoldsbanen.
Grenlandsbanen ble en stor del av budsjettdebatten. Edvard Mæland (H) viste til forslag fra opposisjonen; Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, som ønsker at fylkeksommunen skal sette i gang arbeidet for å få banen realisert så raskt som mulig.

- Vi foreslår å legge inn 5 millioner kroner til reguleringsarbeid. Vi kan ikke vente på at staten skal gjøre jobben sin, vi er nødt til å få i gang dette, sa Mæland.

- Det er på tide at Telemark fylkeskommune tar grep sammen med gode kollegaer og venner sørover, sa Fremskrittspartiets Thorleif Fluer Vikre.

Opposisjonens forslag ble nedstemt.

Tom Egil Flata (Ap) fremmet også forslag om Grenlandsbanen på vegne av Ap, Sv og Sp. Dette ble enstemmig vedtatt av fylkespolitikerne.

“Videreføring av dobbeltspor dimensjonert for høy hastighet, i første omgang via stasjon i Sannidal eller Kragerø til Brokelandsheia i Aust-Agder må realiseres snarest mulig”, heter det blant annet i forslaget som også ber fylkesordføreren i Telemark ta kontakt med fylkesordføreren i Aust-Agder så raskt som mulig.

Fortsatt elektro i Vest-Telemark

I forbindelse med behandling av saken om skoletilbud for skoleåret 2013-14 var plasseringen av tilbud om elektrofag gjenstand for diskusjon.

Fylkestinget konkluderte, som fylkesutvalget tidligere hadde gjort, med at tilbudet for elektrofagelever ved Vest-Telemark videregående skole opprettholdes.