Ny rådmann i Telemark fylkeskommune

Av: Tania Ripoll / Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 27.08.2012
Fylkesrådmann i Telemark Evy-Anni Evensen
Ny fylkesrådmann
Foto: Dan Riis
Åpne

Ny rådmann i Telemark fylkeskommune, Evy-Anni Evensen er nå på plass. Evensen mener fylkeskommunen har en viktig rolle å spille for å møte utfordringene som Telemark står overfor.

-Jeg har sterk tro på at vi kan oppnå mye gjennom et tett samspill mellom høyskole og andre forskningsmiljøer, næringslivet og det offentlige. Jeg ser frem til å være med på å bygge tette bånd mellom disse miljøene, og tror dette er en viktig brikke for å få til det løftet som Telemark trenger, sier den nye fylkesrådmannen.

Glad i Telemark

Evy-Anni Evensen kommer opprinnelig fra Andøya i Nordland, men har tidligere bodd i 30 år i Skien, blant annet som helse- og sosialsjef i Nissedal kommune. I 25 år har hun vært ukependler. Etter en noen år i Lyngdal kommune er hun nå glad for å være tilbake i Telemark:

- Jeg ble trigget av denne jobben, sier hun. - Jeg er svært glad i Telemark, og liker utfordringer. De utfordringene som Telemark står overfor er det viktig å jobbe med. Kolleger har spurt meg om jeg virkelig ville dette her, og svaret mitt er at jeg har ikke vært et øyeblikk i tvil.

Nøkkelen til livet

Evy-Anni Evensen fremhever viktigheten av god videregående opplæring som en nøkkeloppgave for fylkeskommunen.

-Videregående utdanning er nøkkelen til livet, og her har fylkeskommunen et kjempestort ansvar, sier hun.

- Kompetansen til den enkelte lærer, med tett oppfølging fra skoleledelsen er avgjørende for at vi skal få dette til.

Støttespiller

-Jeg er glad i mennesker, og kjenner av erfaring at balansegangen mellom å være nær og å være effektiv er både vanskelig og viktig, sier den nye fylkesrådmannen. -Jeg ser det som en grunnleggende oppgave å være en god støttespiller for mine kolleger, og bygge en god organisasjon i fylkeskommunen.

Evensen har siden 2005 vært rådmann i Lyngdal kommune i Vest-Agder. I løpet av de sju årene hun har vært der har kommuneøkonomien snudd fra underskudd til overskudd. I 2012 kåret Telemarksforskning kommunen til den mest vellykkede besøkskommunen og den mest vellykkede distriktskommunen i landet.

Selv ble Evy-Anni Evensen i 2010 kåret til årets kommuneprofil av bladet Kommunal Rapport, på grunn av sin innsats som rådmann i kommunen og sitt engasjement for teknologiutvikling.

Den nye rådmannen begynte sin yrkeskarriere i Telemark fylkeskommune, da hun i 1976 fikk sin aller første jobb som nyutdannet tannpleier.

Flere utdanningsløp

Etter sin første formelle fagutdanning har fylkesrådmannen vært gjennom mange års utdanningsløp. Blant disser er to Mastergradsstudier, et ved Handelshøyskolen i København og et ved Universitetet i Bergen. Alt dette har vært gjennomført på fritiden, ved siden av full jobb.

-Det å få anledning til å koble ut fra en travel arbeidshverdag, få lov til å lytte til det kloke folk har å dele gir meg et fantastisk påfyll til å gå tilbake til arbeidshverdagen. Jeg vil nok alltid være der at jeg har behov for å reflektere rundt ny kunnskap og kjenne på hva vi kan gjøre oss nytte av, sier hun.

Evensen er gift og har to voksne sønner. 57-åringen er nå bosatt i Porsgrunn.

Som fylkesrådmann er hun nå Telemark fylkeskommunes øverste administrative leder, med ansvaret for ca. 1600 ansatte.