Ny E18 åpnet

Av: Tania Ripoll / Publisert: 19.06.2012 / Oppdatert: 18.07.2013
Onsdag 6. juni 2012 åpnet E18 Sky-Langangen.
Glade ordførere og statsminister åpnet den nye veistrekningen på 11 kilometer.
Foto: Helga Tunheim/NRK
Åpne

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen var med da statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sammen med toppene i Telemark og Vestfold åpnet ny E18 mellom Sky og Langangen like etter klokken 9.30.

- Dette handler om et Telemark som gradvis får, og skal få, en mer sentral nasjonal plassering, sa han i sin tale under åpningsseremonien.

Satses på Telemark

Firefelts motorvei på de 11 kilometerne mellom Sky i Vestfold og Langangen i Telemark er bare en av de viktige samferdselssatsingene som skal bidra til å styrke Telemark som region. Den vedtatte bygging av Eidangerparsellen er bare starten på jernbaneutviklingen i fylket.

- Vi har store forventninger til Norges beste jernbaneprosjekt: sammenknytningen av Vestfold- og Sørlandsbanen, sa Riis-Johansen.

En utbygging av intercity-trianglet står også høyt på fylkeskommunens ønskeliste for samferdselsprioriteringer.

Meltveit Kleppa lovet at utbyggingen av E18 skal fortsette.

Arbeidsmarked

Bedre fremkommelighet til og i fylket vil styrke arbeidsmarkedet.

- Vi vet at dette skaper regional utvikling. Området mellom Oslo og Hamar hadde vært et annet i dag uten flyplass, vei og jernbaneutgygginger, sa Riis-Johansen, og håpet på en Gardermoeffekt også for Telemark.

Prislappen for den 11 kilometer lange trekningen er to milliarder kroner.